Nye strukturelle tiltak for å øke konkurransekraften

Nye strukturelle tiltak for å øke konkurransekraften SAS-konsernets styre har i dag gitt SAS' konsernledelse mandat til å fullføre omfattende strukturelle tiltak for å sikre konsernets lønnsomhet, langsiktige konkurransekraft og effektiv drift for konsernets flyselskaper. SAS-konsernet innførte tidligere to tiltaksprogrammer med en total resultatforbedringseffekt på 12,8 milliarder SEK fram til år 2005. De nye tiltakene beregnes å kunne gi en kostnadsbesparelse på ytterligere 6- 8 milliarder SEK forutsatt at resterende faglige forhandlinger sluttføres i henhold til planen. - Tiltakene er nødvendige for konsernets evne til å konkurrere, og vil danne det rette grunnlaget for en framtidig ekspansjon. Vi har nådd meget gode resultater i forhandlingene med samtlige fagforeninger med unntak av de kabinansatte. Avtaler er sluttet med 35 av 39 fagforeninger og SAS' styre har gitt oss i oppdrag å fullføre diskusjonen med gjenstående parter, sier SAS konsernsjef Jørgen Lindegaard, og fortsetter: - Vi vet at flykonkurransen i Skandinavia vil skjerpes og vi må derfor være godt rustet for framtiden. Vi må kunne tilby flere og billigere reiser på det skandinaviske markedet. Ambisjonen er å øke trafikken med flere linjer fra Stockholm og Oslo. Med full effekt vil de strukturelle grepene redusere Scandinavian Airlines' gjennomsnittlige enhetskostnad med cirka 30 prosent, hvilket tilsvarer de oppsatte målene for de nye strukturelle tiltakene. Konstruktivt faglig samarbeid Det strukturelle programmet har foregått med omfattende analysearbeid og en konstruktiv dialog med fagforeningene. - Vi har gjort flere banebrytende forandringer i gamle kollektivavtaler og fagforeningene har tatt et stort ansvar for at vi nå skal kunne fortsette arbeidet med å bli en sterkere virksomhet. De har sammen med ledelsen lagt grunnlaget for et lavere kostnadsnivå og dermed åpnet døren for en ekspansjon, sier Jørgen Lindegaard. Flere gjennomgripende avtaleforandringer gjør det mulig å øke produktiviteten betraktelig. Kollektivavtalen med pilotene i Scandinavian Airlines gjør det blant annet mulig å øke antallet timer i luften, så kalte blokktimer, fra dagens 490 til over 700. De fleste fagforeninger har også akseptert bedriftens forslag til lønnsfrys for år 2003. Overtallighet Tiltakene innenfor rammen av det nye programmet påbegynnes allerede denne våren og programmet i sin helhet forventes å få full effekt innen 18 måneder. Effektiviseringene vil gi en overtallighet på cirka 4000 personer utover de allerede besluttede tiltakene. Flesteparten av de berørte befinner seg innenfor Scandinavian Airlines' administrasjon, kabinpersonale og piloter; bakkepersonale innen stasjonsvirksomheten, Scandinavian Ground Services, personale innen den tekniske enheten, SAS Technical Services og salgspersonale innen SAS World Sales. Forenklet baseinndeling Gjennom større selvstendighet for Scandinavian Airlines' baser i København, Oslo og Stockholm og planlegging av respektive basers flyvirksomhet, kan arbeidsmetoder samt ledelses- og beslutningsprosesser forenkles ved mindre koordineringsbehov. Scandinavian Airlines gjør også en omfordeling av flyflåten og minsker antall flytyper på respektive baser. Det flygende personalet vil i hovedsak starte og avslutte dagen ved sin hjemmebase og dermed minskes antallet overnattinger. Separasjonen av basene i København, Oslo og Stockholm vil også omfatte administrasjon og support. Hvis, mot formodning, de resterende forhandlingene ikke gir et tilfredstillende resultat, vil SAS' konsernledelse vurdere andre handlingsalternativer innen konsernet for å muliggjøre lønnsomme flygninger på kortere linjer, med hovedvekt på innenriks. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Hans Ollongren, informasjonsdirektør, SAS-konsernet, tlf +46 8 797 19 50, mobil +46 709 97 19 50 Simen Revold, Informasjonsdirektør Norge, SAS-konsernet, tlf + 47 6481 6310, mobil +47 9571 6310 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker