Offentligjøring av prospekt - SAS Norge ASA

Offentligjøring av prospekt - SAS Norge ASA I forbindelse med tilbudet fra SAS AB (publ) ("SAS AB") til aksjeeierne i SAS Norge ASA, SAS Danmark A/S og SAS Sverige AB (publ), samt i forbindelse med noteringen av SAS ABs aksjer på Stockholmsbörsen, København Fondsbørs og Oslo Børs offentliggjøres herved prospekt datert den 18. mai 2001. Tilbudet til aksjeeierne i SAS Norge, SAS Danmark og SAS Sverige innebærer at aksjeeierne tilbys en nyemittert aksje i SAS AB for hver aksje de eier i SAS Norge, SAS Danmark og SAS Sverige. Vilkår og anvisninger for tilbudet fremgår av side 9 - 13 i prospektet. Akseptperiode: 28. mai - 25. juni 2001 Første handelsdag: omkring den 29. juni 2001 Handel med betalte interimsbevis: forventes innledet den 29. juni 2001 Første dag for notering av SAS AB aksjen: fra og med den 6. juli 2001 Prospekt og bestillingsblankett vil sendes til samtlige eiere i SAS Norge, SAS Danmark og SAS Sverige samt være tilgjengelig hos SAS (www.sas.no) og Nordea Securities (www.nordeasecurities.com). Med vennlig hilsen Jørgen Lindegaard Administrerende Direktør ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker