Rekordhøy kabinfaktor og fortsatt god trafikkutvikling

SAS-konsernet transporterte 104 000 flere passasjerer i august, en økning på 4,7 %. Samtidig økte kabinfaktoren med 1,8 prosentenheter sammenliknet med samme periode i fjor, til 78,8 %. Dette er den høyeste kabinfaktoren noensinne i august for SAS-konsernet.

Trafikken fortsatte å øke i august og steg med 6,9 %. Utviklingen var først og fremst god på de interkontinentale rutene der trafikken økte med 12,4 %. På asiarutene økte trafikken med 18 %, mye takket være ruten til Shanghai. Europatrafikken viste en god utvikling som følge av nye ruter og økte spesielt sterkt til/fra Sverige. Den skandinaviske innenrikstrafikken fortsatte å utvikles positivt og økte 6,6 %.

- Utviklingen i august er en fortsettelse på en god utvikling i juli som bekreftet at vår satsning på feriereisende bærer frukt. I august har våre forretningskunder kommet tilbake etter ferien og fritidsvolumene går noe ned. Dette er helt i tråd med vår 4Excellence strategi og vi kommer til å jobbe videre med et bredere tilbud til alle våre kundegrupper. Det innebærer også at vi må redusere kostnadene våre og øke effektiviteten, sier Rickard Gustafson, VD og konsernsjef i SAS.

Yielden var 4,1 % høyere i juli (rapporteres med en måneds forsinkelse), sammenliknet med juli i fjor, samtidig som enhetsinntekten, RASK, økte med 8,7 %. I august forventes endringen av yield og RASK å bli positiv.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS-konsernets trafikktall publiseres kl 11 den femte arbeidsdagen påfølgende måned. Inntektsmål (RASK og Yield) publiseres preliminært for måneden og med resultatet en måned senere. For detaljert informasjon og definisjoner om SAS-konsernets trafikkutvikling henvises til www.sasgroup.net

www.twitter.com/SAS og www.facebook.com/SASSAS

SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige avganger til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance™ og kan sammen med 27 partnere tilby over 1100 reisemål verden over i 185 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Tags:

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner