SAS' kjøp av Braathens

SAS' kjøp av Braathens Konkurransetilsynet har i dag tilkjennegitt sin foreløpige vurdering av SAS' potensielle kjøp av Braathens. Denne innebærer at tilsynet griper inn mot kjøpet, det vil si sier nei til en gjennomføring. Konkurransetilsynet begrunner primært sin vurdering med at det ikke i tilstrekkelig grad er synliggjort at Braathens er en såkalt "fallittbedrift". Braathens henvendte seg i sin tid til SAS fordi selskapet mente det var i en slik finansiell situasjon at det ikke kunne overleve. Braathens så det som eneste løsning at SAS gikk inn på eiersiden i selskapet - for å redde arbeidsplasser, norsk luftfartsmiljø og tilbudet til norske kunder. Da SAS inngikk avtale med majoritetseierne i Braathens, var det på dette grunnlag, sammen med muligheten for å tilpasse den norske luftfartsstrukturen til det som er vanlig i Europa. Braathens finansielle situasjon har vært hovedelementet i den argumentasjon som har vært ført overfor Konkurransetilsynet. Man har søkt å gjøre det klart at dersom SAS ikke får anledning til å gå inn på eiersiden i selskapet, vil Braathens ikke kunne overleve og arbeidsplasser gå tapt. Vi registrerer at Konkurransetilsynet i sin foreløpige beslutning ikke deler Braathens oppfatning av egen situasjon. SAS har respekt for at Konkurransetilsynet har som oppgave å vise bekymring for den fremtidige konkurransen i norsk luftfart. Imidlertid er situasjonen nå at Konkurransetilsynet mener Braathens kan overleve uten SAS. Dette står i kontrast til utgangspunktet for Braathens henvendelse til SAS. Dersom Konkurransetilsynets vurdering av Braathens situasjon er den korrekte, faller grunnlaget for gjennomføringen av avtalen mellom SAS og Braathens' eiere etter alt og dømme bort. I første omgang må det følgelig avklares hvilken beskrivelse av Braathens finansielle situasjon og framtid som er den korrekte. Dette vil være utgangspunktet for den dialog som skal føres mellom partene framover. Dersom det ved Konkurransetilsynets endelige beslutning fremdeles hersker usikkerhet om dette spørsmålet, vil det være naturlig at en ny instans avgjør saken. SAS vil i et slikt tilfelle påklage Konkurransetilsynets endelige beslutning. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: SAS Visekonsernsjef: Gunnar Reitan Tlf. +46 8 7099 72844 SAS Visekonsernsjef: Marie Ehrling Tlf. +46 70997 2156 SAS Innenrikssjef Norge: Johnny Skoglund Tlf. +47 9571 6380 SAS Informasjonssjef Norge: Simen Revold Tlf. +47 9571 6310 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker