SAS Aktie - SAS AB har oppnådd over 90 prosent av SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige.

SAS Aktie - SAS AB har oppnådd over 90 prosent av SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige. - Den nye felles SAS-aksjen noteres på børsene i København, Oslo og Stockholm fra og med den 29 juni 2001, i form av betalte interimsbevis. Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB forventes å være 6. juli 2001. - Pliktige tilbud i Danmark og Norge samt forlengning av tilbudet i Sverige. - Tvangsinnløsning av gjenværende aksjer begjæres. Tilbudene til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB har oppnådd en akseptgrad på henholdsvis 94,2, 96,6 og 93,1 prosent. De øvrige vilkårene i tilbudene er oppfylt og styret i SAS AB har besluttet å gjennomføre tilbudene. Pliktig tilbud og Forlengning SAS Danmark A/S Det er blitt besluttet å fremme et pliktig tilbud til aksjeeierne i SAS Danmark A/S. Tilbudet vil bli basert på bytteforholdet (1:1) ved at de gjenværende aksjonærene i SAS Danmark A/S tilbys å motta en ny aksje i SAS AB for hver aksje de eier i SAS Danmark A/S. Den pliktige tilbudsperioden vil vare fra 6. juli - 17. august 2001, og vil bli presentert i et eget tilbudsdokument. De nyemitterte aksjene i SAS AB forventes tildelt i slutten av august 2001. SAS Norge ASA Det er blitt besluttet å fremme et pliktig tilbud til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Tilbudet vil innebære et kontantvederlag pr. aksje. Tilbudsprisen i det pliktige tilbudet forventes å bli fastsatt og offentliggjort den 29. juni 2001. Den pliktige tilbudsperioden vil vare fra 6. juli - 17. august 2001 og vil bli presentert i et eget tilbudsdokument. Kontantoppgjør forventes utbetalt i slutten av august 2001. SAS Sverige AB Gjenværende aksjonærer i SAS Sverige AB vil få mulighet til å bytte inn sine aksjer mot aksjer i SAS AB basert på bytteforholdet (1:1) gjennom en forlengning av tilbudet frem til og med 17. august 2001. De nyemitterte aksjene i SAS AB forventes tildelt i slutten av august 2001. Tidsplan for handel med betalte interimsbevis (på svensk "BTA") De aksjonærene som aksepterte tilbudet fra SAS AB innen utløpet av akseptperioden den 25. juni 2001, vil få tildelt betalte interimsbevis i SAS AB den 29. juni 2001. Handel med dette verdipapiret vil starte på børsene i Stockholm, København og Oslo fra og med den 29. juni 2001. De betalte interimsbevisene vil automatisk bli konvertert til nyemitterte aksjer i SAS AB. Børsnotering og handel med aksjer i SAS AB forventes å skje fra og med den 6. juli 2001. Tvangsinnløsning/Avnotering Styret i SAS AB har til hensikt å begjære tvangsinnløsning av utestående aksjer i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. SAS Danmark A/S Avnotering av aksjene i SAS Danmark A/S og påfølgende tvangsinnløsning vil skje i forbindelse med at det pliktige tilbudet avsluttes, dvs. i begynnelsen av september 2001. SAS Norge ASA Aksjene i SAS Norge ASA vil bli suspendert i forbindelse med at tvangsinnløsning gjennomføres, hvilket forventes å skje 6. juli 2001. Endelig strykning av aksjene i SAS Norge ASA vil finne sted etter utløpet av den pliktige tilbudsperioden i midten av august. SAS Sverige AB Avnotering av aksjene i SAS Sverige AB forventes å skje den 6. juli 2001. Tvangsinnløsningsprosessen har påbegynt. For ytterligere informasjon: Gunnar Reitan, Vise konsernsjef og Finansdirektør + 46 8 797 2844 Benny Zakrisson, Vice President, Corporate Advisory +46 8 797 4397 Sture Stölen, Investor Relations +46 8 797 1451 Nordea Securities i Stockholm +46 8 407 9000 Nordea Securities i København +45 3333 6146 Nordea Securities i Oslo +47 22 48 6925 Frösundavik den 28. juni 2001 SAS AB ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00630/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker