SAS Braathens - nytt gebyrvarsel fra KT: SAS Braathens bringer Haugesund-saken inn for domstol

- Dagens varsel fra Konkurransetilsynet om at det kan bli aktuelt å ilegge SAS Braathens et overtredelsesgebyr for angivelig misbruk av dominerende stilling på ruten Oslo – Ålesund, gir også det positive signalet om at tilsynet nå har avsluttet en prosess som har pågått siden i fjor sommer. Tilsynet har gransket ytterligere 11 konkurranseutsatte ruter uten å finne grunnlag for videre etterforskning. Vi kommer nå til å gå nøyere gjennom varslet, og sannsynligvis vil også denne saken bringes inn i det sivile rettsapparatet. Det sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar til dagens varsel fra Konkurransetilsynet. Petter Jansen understreker at SAS Braathens har en langsiktig strategi som bygger på at det er, og skal være, en sunn konkurranse i luftfarten i Norge. SAS Braathens har aldri hatt noe ønske om å fjerne konkurrenter ved å sette prisene lavere enn det loven tilsier, og SAS Braathens har heller aldri underpriset noen konkurrent. Petter Jansen gjør det samtidig klart at boten på 20 millioner kroner som tilsynet tidligere har ilagt selskapet for angivelig misbruk av dominerende stilling på ruten Oslo – Haugesund, vil bli anket. Han påpeker at Haugesund-saken dreier seg om en prinsipiell uenighet mellom SAS Braathens og tilsynet om beregning av kostnader, og at saken derfor må avgjøres i rettssystemet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør, tlf 95 71 55 16 Knut Løvstuhagen, seniorrådgiver, tlf 48 21 50 05

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker