SAS Braathens innfører drivstoffpåslag på 2 euro

SAS Braathens og søsterselskapene Scandinavian Airlines i Danmark og Sverige innfører i dag med umiddelbar virkning et påslag på 2 euro (ca. 17 kroner) pr. flystrekning som følge av prisutviklingen på råolje på verdensmarkedet. Prispåslaget gjelder alle typer billetter på hele rutenettet til SAS Braathens, både innenlands og internasjonalt. -- Da vi i mai korrigerte billettprisene på grunn av oljeprisøkningen, lå verdensmarkedsprisen for ett tonn med jetflydrivstoff på 370 dollar. Basis for jetflydrivstoff er som kjent råolje. I dag ligger verdensmarkedsprisen på 440 dollar pr. tonn. Vi ser oss derfor tvunget til å justere billettprisene nok en gang for å kompensere for denne kraftige kostnadsøkningen. Dette er kostnader som ligger helt utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. Han fastholder at SAS Braathens vil fjerne drivstoffpåslaget når oljeprisen stabiliserer seg på et lavere nivå. SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker