SAS Braathens med kraftig vekst på Europa i september

Flere passasjerer og fullere fly. Det er i korte trekk hva trafikktallene til SAS Braathens for september viser. I forrige måned transporterte selskapet i alt 828.900 passasjerer, som var 40.200 eller 5,1 prosent flere enn i september i fjor. Kabinfaktoren ble 65,4 prosent, også her en økning på 3,7 prosentenheter sammenlignet med for ett år siden. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) økte den totale trafikken med 8,9 prosent, samtidig som kapasiteten (ASK) bare gikk opp med 2,7 prosent. Størst vekst hadde SAS Braathens på sitt europeiske rutenett, der antall passasjerer i september var 161.600, mot 139.000 i fjor. Det tilsvarer en økning på 16,3 prosent. Kabinfaktoren gikk opp med 7,7 prosentenheter til 71,5 prosent. I betalte passasjerkilometer (RPK) økte trafikken på Europa-rutene med 17,2 prosent og kapasiteten (ASK) med 4,6 prosent. - Den sterke veksten viser hvordan markedet har reagert positivt på våre nye enveispriser til og fra Europa, som vi innførte 1. september. Trafikkøkningen er svært gledelig, og helt i tråd med våre forventninger, sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar. SAS Braathens transporterte 631.500 passasjerer på rutene i Norge i september. Det var 36.500 flere enn ett år tidligere, og ga en vekst på 6,1 prosent. Kabinfaktoren økte med 0,7 prosentenheter til 61,2 prosent. Økningen i RPK og ASK på norsk innenriks var på henholdsvis 6,0 prosent og 4,8 prosent. Produksjonsomleggingen på de intraskandinaviske rutene i fjor høst preger nok en gang statistikken. Omleggingen medførte at Scandinavian Airlines Sverige fikk en større del av trafikken mellom Oslo og Stockholm. I september fløy 35.900 passasjerer med SAS Braathens på dette ruteområdet, en nedgang på 34,5 prosent. Kabinfaktoren bedret seg med 7,4 prosentenheter til 65,8 prosent. Hittil i år har SAS Braathens transportert 6.561.700 passasjerer. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør, telefon 95 71 55 16 Knut Løvstuhagen, seniorrådgiver, telefon 48 21 50 05

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker