SAS Delårsrapport

Delårsrapport SAS GRUPPEN www.sas.no SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar - Mars 2001 · Resultatet før skatt er 20 (-303) MSEK. · Omsetningen økte med 12,8% til 12 137 MSEK. · Resultat før avskrivninger og kostnader for leasing av fly (EBITDAR) økte første kvartal til 1 214 (597) MSEK. I den seneste tolvmåneders perioden var økningen 46%. · Enhetskostnaden utviklet seg positivt og ble redusert med 3,3% sammenlignet med første kvartal 2000. · Resultat per aksje er for SAS Danmark A/S 0,16 (-1,16) SEK, SAS Norge ASA 0,19 (-1,40) SEK samt SAS Sverige AB -0,03 (-1,55) SEK. · Rapport resultat etter skatt i SAS morselskaper er: SAS Danmark A/S 6 (-48) MDKK SAS Norge ASA 8 (-63) MNOK SAS Sverige AB -2 (-109) MSEK · På tross av større usikkerhet forventes et resultat før skatt, eksklusive salgsgevinster, som er vesentlig bedre enn foregående år. Dette er i samsvar med hva som tidligere er meddelt den 13. februar 2001. Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00590/bit0001.doc Full Report http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00590/bit0001.pdf Full Report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker