SAS Delårsrapport JAN-SEP 1999

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. SEPTEMBER 1999: * SAS Gruppens omsetning økte med 1,9% til 30 612 MSEK. * SAS Gruppens resultat før skatt er 575 (2 465) MSEK. Overkapasitet i markedet med synkende enhetsinntekter har i stor utstrekning bidratt til resultatreduksjonen. Tredje kvartal ble 102 (1 015) MSEK. * Passasjertrafikken (RPK) økte med 1,4%. Trafikken i Business Class er redusert med 5% mens Economy Class økte med 4%. Antall passasjerer økte med 2,4%. * SAS fortsetter med tiltak for å høyne produktiviteten og tilpasse kapasiteten for å møte nåværende etterspørsel. * Kontantstrøm fra virksomheten er 1 251 (3 110) MSEK. * Salgsgevinster ved salg av aksjer og andre driftsmidler er 610 (837) MSEK. * Resultat per aksje er for SAS Danmark A/S 3,20 (10,11) SEK, SAS Norge ASA 2,98 (10,77) SEK samt SAS Sverige AB 3,19 (11,11) SEK. Rapportert resultat etter skatter i SAS' morselskaper er: SAS Danmark A/S 126(407)MDKK SAS Norge ASA 132(482)MNOK SAS Sverige AB 225(783)MSEK * Markedssituasjonen i tredje kvartal, som ble rapportert månedsvis, har generelt vært mindre positiv enn hva som var forventet. Som en følge herav vurderes resultatet nå for hele året, eksklusive resultat av salg av aksjer og anleggsmidler, bare å bli marginalt positiv. Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten finnes tilgjengelig på www.scandinavian.net VIKTIGE HENDELSER I LØPET AV DE SISTE KVARTALENE TREDJE KVARTAL 1999 * SAS International Hotels (SIH) har solgt samtlige aksjer i Radisson SAS Portman Hotel i London. SIH vil drive hotellet i framtiden gjennom en langsiktig managementkontrakt. ANDRE KVARTAL 1999 * SAS Cargo ble utnevnt til"Cargo Airline of the Year". * SAS og Singapore Airlines innleder en strategisk allianse. * Air New Zealand og Ansett Australia slutter seg til Star Alliance. * Forandringsprogrammet SAS 2000+ lanseres for kundene den 7. mai. * SAS bestiller ytterligere fem deHavilland Q400. FØRSTE KVARTAL 1999 * SAS opplever fortsatt forstyrrelser i kjølvannet av Luftrom 98 samt innkjøringsproblemer på Gardermoen i begynnelsen av 1999. * SAS selger 30% av sin andel i datanetverkselskapet Equant N.V. * SAS International Hotels selger hotelleiendommen i Amsterdam. * SAS, Lufthansa og Singapore Airlines undertegner en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding), som innebærer at de tre selskapene i løpet av det kommende året skal undersøke mulighetene for et tettere samarbeide på det internasjonale flyfraktmarkedet. * SAS EuroBonus vinner Freddie Award for tredje gangen. * SAS utpekes som vinner av 1998 års Mercury Award i konkurranse med 250 deltagere innen fly- og cateringbransjen. VIKTIGE HENDELSER ETTER 30. SEPTEMBER 1999 * All Nippon Airways slutter seg til Star Alliance - Singapore Airlines tilkjennegir planer på å tilslutte seg. * SAS selger 50% av eierandelen i British Midland til Lufthansa - British Midland slutter seg til Star Alliance. * SAS og Icelandair innleder code-sharing på transatlantiske ruter. * Austrian Airlines' søknad godkjennes av Star Alliance. * Braathens Malmø Aviation legger ned samtlige av sine innenriksruter fra Arlanda i slutten av november, og vil heretter konsentrere sin virksomhet rundt Bromma. SAS GRUPPEN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker