SAS foreslår strukturelle endringer i hjemmemarkedene - felles selskap kan bli etablert i Norge

SAS foreslår strukturelle endringer i hjemmemarkedene - felles selskap kan bli etablert i Norge Som et ledd i omstillingsprogrammet "Turnaround 2005" og arbeidet med å skape nødvendig konkurransekraft, vurderer SAS-konsernet ulike produksjonsstrukturer for sine flyselskaper i de tre skandinaviske landene. I det danske, norske og svenske markedet vil virksomhetene gjennomgå betydelige endringer for å danne en konkurransedyktig lavkostnadsplattform. I Danmark og Sverige vil endringene skje innen rammen av de respektive lands organisasjoner, men på en slik måte at både lavpris- og fullservicesegmentene kan betjenes effektivt. Struktur- og markedsforhold krever mer omfattende omlegginger i Norge. Widerøe omfattes ikke av de foreslåtte endringer. Konsernledelsen i SAS skal fremlegge for styret et forslag til ny struktur for virksomheten i Norge. Fagforeningene i Braathens og Scandinavian Airlines er i dag blitt orientert om forslaget. Den foreslåtte omleggingen av jetfly-operasjonene i Norge skal skape et kostnadsnivå som gir den konkurransekraft som kreves i markedet. Konsernledelsen mener at den beste forretningsmessige løsningen er å integrere hele organisasjonen til Braathens og Scandinavian Airlines i Norge i ett felles selskap som skal betjene det norske markedet på en konkurransekraftig måte. Et slikt selskap kan enten innebære at all virksomhet samles i ett av de eksisterende selskapene eller i et nytt. Løsningen forutsetter effektiviseringstiltak og at det blir etablert nye avtaler med medarbeiderne om reduserte lønns- og arbeidsvilkår for å skape den nødvendige lønnsomhet og konkurransekraft. En integrasjon med disse forutsetningene på plass vil da skje i form av en virksomhetsoverdragelse, med de rettigheter dette vil innebære for berørte medarbeidere. Ledelsen i Braathens og Scandinavian Airlines vil i tiden fremover fortsette dialogen og forhandlingene med fagforeningene. Det er fortsatt mange spørsmål av forretningsmessig og operativ karakter som må avklares innen konsernledelsen etter planen fremlegger sin innstilling for SAS' styre for endelig beslutning i mars. De foreslåtte endringene skal sikre SAS-konsernets evne til å konkurrere i alle deler av markedet, både når det gjelder pris og produkter, som etter planen tilbys kundene fra mai i år. Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Simen Revold, SAS-konsernet (Norge), tlf. +47 95 71 63 10 Informasjonssjef Siv Meisingseth, Scandinavian Airlines (Norge), tlf. +47 95 71 61 45 Informasjonsdirektør Knut Løvstuhagen, Braathens, +47 48 21 50 05 SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker