SAS først med miljøsertifiseringer

SAS har som det første flyselskap i verden blitt miljøsertifisert med de to internasjonalt anerkjente miljøsertifikater ISO 14001 og EMAS. Sertifiseringen er utført av Bureau Veritas. Den omfatter hele SAS-konsernet og dekker alt fra det flyoperative til det administrative.

- Mange av våre kunder, og ikke minst forretningsreisende, etterspør miljøsertifiserte produkter og tjenester. Nå kan vi tilby dette, hvilket befester vår posisjon som et av de mest miljøengasjerte flyselskaper på markedet, sier Robin Kamark, SAS kommersielle direktør.

Miljøsertifiseringene er en del av SAS-konsernets miljøpolitikk. SAS har klare og ambisiøse miljømål om blant annet å minske det totale CO2-utslipp med 20 prosent i år 2020. For å nå de målene skal SAS gjennomføre et stort antall kort- og langsige aktiviteter som miljøsertifiseringen, nye fly, effektiv flyledelse og bruk av biodrivstoff.

- Organisasjonen i SAS har gjort et kjempearbeid for å sikre en effektiv implementering av miljøledelsessystemet, sier Klaus Behrndt, lead auditor på Bureau Veritas.

Det er ikke kun miljøet som vinner på ISO 14001-sertifiseringen. Det skaper også forutsetninger for å kunne redusere virksomhetens kostnader.  Et konkret eksempel er SAS prosjekt med å spare på drivstoffet, hvor SAS i 2009 oppnådde en effektivisering på cirka 4,3 prosent sammenlignet med 2005.

Les mer om SAS-konsernets miljøarbeid og last ned sertifikatene på
 http://www.sasgroup.net/miljo

Kort om ISO14001:      ISO er et internasjonalt standardiseringsorgan. Formålet med ISO 14001-standarden er å kartlegge og redusere virksomhetens påvirkning på miljøet og sikre at det er et effektivt ledelsessystem, som også omfatter virksomhetens miljøarbeid.

Kort om EMAS:      EMAS inngår i EU-kommisjonens miljøhandlingsplan. I tillegg til kravene i ISO14001, krever EMAS også at medarbeiderne involveres i miljøarbeidet og at man publiserer de mest vesentlige miljøaspekter og virksomhetens prestasjoner på miljøområdet

For ytterligere informasjon:     Helge Hafstad, miljøsjef i SAS, tlf: 95719090

 

www.twitter.com/sasgroup www.facebook.com/flysas

SAS Scandinavian Airlines er Nord-Europas ledende flyselskap med over 700 daglige avganger. I 2009 transporterte SAS ca 22 millioner passasjerer med en flåte på 177 fly til 100 destinasjoner i 31 forskjellige land. I Norge har SAS 54 fly, hovedsaklig av typen Boeing 737, som til sammen gjør ca 360 avganger daglig. SAS i Norge transporterte i 2009 ca 10 millioner passasjerer.

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner