SAS-ja til å gå inn som eier i Braathens

SAS-ja til å gå inn som eier i Braathens Gir grunnlag for vekst og verdiøkning i begge selskaper. Arbeidsplasser, rutetilbudet og det norske luftfartssystemet sikres Flyselskapet Braathens og dets hovedeier har kontaktet SAS og bedt SAS vurdere et engasjement på eiersiden i Braathens, for på den måte å bidra til en langsiktig bedret situasjon i selskapet. Braathens eiere og ledelse mener Braathens ikke har mulighet til å overleve som selskap med nåværende struktur. Den atypiske situasjonen i Norge, med to tilnærmet like store aktører i et begrenset marked, har sammen med andre forhold ført til at Braathens - til tross for sin posisjon som markedsleder på norsk innenriks - har hatt store tap over flere år. Braathens har ut fra sin vanskelige finansielle situasjon vurdert ulike løsninger, og kommet til at et engasjement fra SAS på eiersiden er den beste og eneste løsningen for å sikre videre drift, arbeidsplasser og tilbudet til kundene. SAS deler Braathens' oppfatning. Resultatet gir grunnlag for vekst og verdiøkning i begge selskapene. SAS har derfor inngått avtale om kjøp av de aksjepostene som ble fremlagt for salg av Braathens største eiere, Braathen-familien (Braganza og Bramora 38,8%) og KLM (30%) - til sammen 68,8%, for NOK 35.- pr. aksje. Samme tilbud vil bli gitt de øvrige aksjonærer i Braathens. Braathens aktiviteter i Sverige omfattes ikke av avtalen, og disse vil bli avhendet før kjøpet gjennomføres. Tilbudet priser selskapets norske virksomhet til MNOK 1127. Transaksjonen forutsetter bl.a. godkjennelse fra relevante myndigheter og at SAS oppnår en eierandel på mer enn 90%. Braathens består Braathens vil bestå som eget varemerke og eget selskap med egen organisasjon. Arbeidsplasser i de to selskaper trygges, og eventuell overtallighet i selskapene vil bli søkt løst gjennom naturlig avgang, omplasseringer og omskolering. Både det innenlandske og internasjonale rutetilbudet vil bli styrket. Det norske luftfartssystemet sikres - med den betydning dette har for distriktene og det lokale næringsliv, arbeidsplasser og kompetanse. Ingen prisøkninger Synergier som kan hentes ut ved samordning, gjennom redusert overkapasitet og tilpasninger, vil komme eierne til gode gjennom å gi grunnlag for videre vekst og utvikling. Kostnadsreduksjoner vil også komme kundene til gode, blant annet ved at selskapene garanterer at prisene ikke vil bli økt de nærmeste to år, bortsett fra ved ekstraordinære forhold. Det vil bli opprettholdt to separate bonusprogrammer med gjensidig opptjening og uttak av poeng på de to selskaper. Rutetilbudet utvides Med en kapasitet som er tilpasset markedsgrunnlaget, vil den eksisterende overkapasiteten bli redusert. Dette vil sikre et mer stabilt og robust luftfartssystem, ha miljømessige fordeler - med lavere ressursbruk, bedre utnyttelse av flyflåten og mindre utslipp - samtidig som tilbudet til de reisende blir utvidet: En redusert generell overkapasitet gir anledning til opprettelse av både nye direkteruter innenlands, som mellom Oslo og Finnmark, og nye direkteruter og frekvenser utenlands fra de større norske byene. Totalt sett vil rutetilbud og tidtabell bli bedret. Ingen av dagens destinasjoner vil bli nedlagt. Normalisering av situasjonen i Norge I Europa har de nasjonale flyselskaper, "national carrier" - som representerer landet i de fleste bilaterale luftfartsrelasjoner - en markedsandel i sitt innenlandske hjemmemarked på mellom 60 og 95 prosent. Dette er en forutsetning for at man skal kunne ha styrke nok i hjemmemarkedet til å sikre et sterkt internasjonalt tilbud, både gjennom egen virksomhet og gjennom en sterk posisjon i ulike allianser. Dagens særnorske situasjon i luftfarten har ført til manglende lønnsomhet og overkapasitet. En slik situasjon vil på noe sikt sette både arbeidsplasser, kompetanse, luftfartssystemet, tilbudet og den internasjonale konkurranseevnen på spill, med de meget omfattende negative konsekvenser dette vil ha for det norske samfunnet. SAS' kjøp av aksjer i Braathens, og en konsolidering i Norge, vil ikke endre det faktum at det er fri konkurranse også innenlands i norsk luftfart. Til nå, med overkapasitet og to aktører med parallellruter i et forholdsvis lite marked, har terskelen for andre aktører til å gå inn i dette markedet vært svært høy. Norge og det norske samfunnet har behov for en sterk og selvstendig aktør som kan ivareta det norske markedets nasjonale og internasjonale behov i en internasjonal luftfartsverden. Konkurranseflatene i luftfart er primært mellom de store internasjonale aktørene og internasjonale alliansene - i liten grad på det nasjonale plan fordi markedene her normalt er for små til å oppnå lønnsom konkurranse. De endringer luftfarten nå gjennomgår gir et sterkt behov for konsolidering for å gi den nødvendige styrke og konkurransekraft i det internasjonale markedet. I USA er bransjen restrukturert fra et stort antall aktører til i dag å bestå i hovedsak av fire-fem større selskaper. Det samme behovet finnes i Europa, der ikke minst tilknytningen til sterke allianser har vært en forutsetning for å oppnå konkurransekraft. Det inviteres til pressekonferanse på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo i dag, 21. mai, kl.17.30. SAS, INFORMASJONSAVDELINGEN For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Visekonsernsjef i SAS Gunnar Reitan, +46 70 997 28 44 Visekonsernsjef Vagn Sørensen, +46 70 997 1461 Innenriksdirektør i SAS i Norge Johnny Skoglund, +47 95 71 63 80 Informasjonsdirektør i SAS i Norge Simen Revold, +47 95 71 63 10 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00840/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker