SAS koncernens delårsrapport januari-september 2003

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2003 Perioden i korthet · Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för hela perioden till 2 947 (5 962) MSEK. Tredje kvartalet blev resultatet 1 737 (2 130) MSEK. · Resultat före realisationsvinster och omstruktureringskostnader uppgick för perioden till -1 895 (-83) MSEK. Det negativa resultatet kan huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för tredje kvartalet blev 101 (50) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till -1 225 (233) MSEK samt för tredje kvartalet till 564 (640) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -834 (152) MSEK samt för tredje kvartalet till 699 (506) MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2002-september 2003 blev 7% (11%). · Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS koncernen -5,07 (0,93) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,88 (93,70) SEK. · Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines minskade med 14% under tredje kvartalet. - SAS koncernens omstruktureringsprogram under samlingsnamnet Turnaround 2005 pågår planenligt och implementeringstakten per september var något snabbare än planerat. · SAS koncernen bibehåller prognosen för helåret 2003: Resultatet före skatt, realisationsvinster och omstruktureringskostnader kommer att bli negativt med omkring 2 miljarder SEK. Osäkerhet i yieldutvecklingen kvarstår för fjärde kvartalet. Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer den sjätte arbetsdagen. Från februari 2004 kommer informationen att publiceras den femte arbetsdagen varje månad. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00020/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker