SAS konsernet Delårsrapport Januar-mars 2003

Første kvartal i korte trekk · Driftsinntektene i første kvartal utgjorde 13 710 (13 775) MSEK, dvs. en reduksjon på 0,5%. For sammenlignbare enheter justert for valutaeffekt ble driftsinntektene i perioden redusert med 4,5% eller 616 MSEK. · Driftsinntektene i Scandinavian Airlines utgjorde 7 434 (8 576) MSEK. Justert for valutaeffekt ble driftsinntektene redusert med 11,2%. · Resultat før avskrivninger og kostnader til flyleasing (EBITDAR) utgjorde -398 (584) MSEK for kvartalet. · Resultat før salgsgevinster utgjorde -1 939 (-1 313) MSEK for første kvartal. Eksklusive kostnader til avvikling av overkapasitet var resultat før salgsgevinster cirka -1739 (-1 313) MSEK. · Resultat før skatt utgjorde -1 876 (-1 446) MSEK. · CFROI for de tolv månedene i perioden april 2002-mars 2003 ble på 11% (6 %). · Resultat per aksje for perioden januar-mars ble på -9,72 (- 8,17) SEK for SAS konsernet, og egenkapitalen per aksje utgjorde 81,23 (83,80) SEK. · Det er truffet beslutning om ytterligere kostnadsreduksjoner i en størrelsesorden på 8 000 MSEK, i første rekke innenfor Scandinavian Airlines og ytterligere 1 000 MSEK innenfor Subsidiary & Affiliated Airlines. Full effekt skal være oppnådd i 2005. · På bakgrunn av usikkerheten rundt markedsutviklingen foretar SAS konsernet, under de rådende omstendigheter, i samsvar med det som ble fremlagt 12. februar 2003, ingen nærmere vurdering av resultatet for år 2003. Finansiell kalender Delårsrapport 2, januar-juni 2003 11. august 2003 Delårsrapport 3, januar-september 2003 11. november 2003 Årsregnskapskommuniké 2003 februar 2004 Årsrapport og Miljørapport 2003 mars 2004 Alle rapporter finnes på engelsk, dansk, norsk og svensk og kan bestilles fra SAS, SE-195 87 Stockholm, på telefon +46 8 797 00 00, faks +46 8 797 51 10. De er også lagt ut på Internett og kan bestilles på adressen: www.sasgroup.net SAS konsernets månedlige trafikk- og produksjonsstatistikk kommer ut den sjette arbeidsdagen i hver måned. Investor Relations SAS konsernet: Sture Stølen +46 8 797 14 51 e-post: investor.relations@sas.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00020/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00020/wkr0002.pdf The full report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker