SAS konsernet effektiviserer sitt trafikksystem og skaper grunnlag for langsiktig lønnsomhet og vekst

SAS konsernet effektiviserer sitt trafikksystem og skaper grunnlag for langsiktig lønnsomhet og vekst Nytt trafikksystem med enklere og mer effektiv produksjon i SAS konsernets flyselskaper skal legge grunnlaget for en lønnsom ekspansjon og lede til en kraftig resultatforbedring. I forbindelse med tidtabellskiftet i oktober 2002 velger SAS Airline å gå ut av visse markedsområder som SAS Airline ikke har forutsetninger for å betjene på et lønnsomt vis. Største trafikkendring på tiår SAS konsernet gjennomfører store omlegginger i trafikk- og produksjonsprogrammet så vel i SAS Airline som i de øvrige av konsernets flyselskaper, Braathens, Air Botnia, Spanair og Widerøe. Omleggingen bidrar til en bedre utnyttelse av fly og en enklere produksjonsfilosofi skal gi bedre punktlighet og et mer robust linjenett. Dette øker kvaliteten på SAS' tjenester til nytte for kundene. -Tilbudet til kundene på strategisk viktige forretningsdestinasjoner forsterkes og et mer effektivt produksjonsopplegg skaper forutsetninger for en kraftig økning av konsernets lønnsomhet, sier konsernsjef Jørgen Lindegaard. Omfattende resultatforbedring Forandringen av trafikksystemet er et skritt i prosessen for å oppnå et resultatforbedringsmål på mer enn fire milliarder svenske kroner på årsbasis i tillegg til de tidligere varslede tiltaksprogrammer. Omleggingen kommer til å medføre at andre flyselskaper innen konsernet kommer til å overta en del av den produksjonen som SAS Airline står for i dag. Visse ruter i SAS Airlines regi legges ned på grunn av dårlig lønnsomhet. SAS Airline SAS Airline innleder sitt nye program for resultatforbedringer med det nye kundetilbudet, Scandinavian Direct, som introduseres på det skandinaviske markedet 1.juni. - SAS Airline drives for tiden med betydelig tap. Resultatforbedringen av de planlagte tiltakene innen rammen for trafikksystemet tilsvarer om lag halvparten av det totale målet på 3-4 milliarder kroner og skal ta SAS Airline ut av en tapssituasjon, sier sjef for SAS Airline, Marie Ehrling. Mer effektiv bruk av fly SAS Airlines nye trafikksystem er bygget opp fra grunnen av, og virksomheten skal nå i høyere grad tilpasses etterspørselen og kundegrunnlaget. Produksjonen forenkles, det vil si å fly fram og tilbake fra de tre baseflyplasser,- for eksempel mellom Oslo- London. På denne måten isoleres tenkelige problemer og forstyrrelser på det øvrige linjenettet minimeres. Med planlagte tiltak frigjøres omlag 20 fly, som innebærer at SAS Airlines utnyttelse av fly forbedres med omlag fem prosent. Denne besparelsen oppnås i første omgang ved at trafikkdøgnet i København og Stockholm starter tidligere enn i dag, samt at bakkeoppholdet på destinasjoner utenfor hjemmebasene minimeres. Antallet bakkeopphold på regionale flyplasser reduseres også, noe som fører til at SAS Airline får flere fly på sine hjemmebaser om natten. Det gir en bedre kvalitet i løpet av morgenen som er en viktig del av trafikkdøgnet. -Vi regner også med en kvalitetsøkning når det gjelder punktlighet og regularitet, forteller Marie Ehling. Trafikkomleggingen innebærer at SAS Airline slutter å trafikkere 13 destinasjoner. Seks av disse kommer til å trafikkeres av andre flyselskaper innen SAS-konsernet, mens sju legges ned. - Vi har valgt å presentere planene allerede nå for å gjøre det mulig for andre flyselskaper å starte trafikk på de berørte stedene allerede i høst. Vårt håp er at de personer som blir overtallige kan tilbys arbeid dersom andre operatører velger å starte flytrafikk til de berørte stedene, sier Marie Ehrling. -SAS' ledelse kommer nå til å innlede diskusjoner med medarbeiderne og de faglige organisasjonene om hvordan disse produksjonsressursene skal kunne gjeninnsettes på et lønnsomt vis, sier Marie Ehrling. SAS Airline slutter suksessivt å trafikkere følgende destinasjoner fra 27. oktober 2002: København-Västerås, Jönköping, Norrköping, Wroclaw (Polen) Stockholm- Kristianstad, Skellefteå København-Søndre Strømfjord på Grønland, fra og med 2. april 2003. SAS Airline slutter også å trafikkere Stockholm-Åbo og Stockholm- Tammerfors der SAS-eide Air Botnia i stedet begynner å trafikkere linjene. I Nord-Norge slutter SAS Airline å fly Norlink-nettet. Dette skjer suksessivt med start i oktober 2002. SAS-eide Widerøe overtar rutene. Det endelige rutetilbudet vil være avhengig av markedsutviklingen og andre forutsetninger. I Norlink-nettet inngår i dag disse rutene: Tromsø-Alta/Lakselv/Kirkenes Evenes-Tromsø/Bodø/Trondheim Lakselv-Kirkenes Braathens overtar SAS Airlines' Oslo-Tromsø-Kirkenes-rute. Nye avganger Vinterens trafikkprogram innebærer også nye tidligere morgenavganger fra København til Amsterdam og Paris. Videre økes antallet flygninger mellom København og Frankfurt, Helsingfors, Wien samt Stockholm og Helsinki. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt : Marie Ehrling, sjef for SAS Airline, tlf. 00 46 8 797 21 56 eller 00 46 70997 21 56 Gunnar Reitan, CFO, SAS konsernet, tlf. 00 46 8 979 28 44 eller 00 46 709972844 Pressekonferanse: Den 17. april kl. 1500 blir det mulighet til å stille spørsmål i forbindelse med det nye trafikksystemet. Plass: Strindbergssalen på Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker