SAS konsernet Januar-desember 2002

Årsregnskapskommuniké Januar-desember 2002 Året i korte trekk · Årets driftsinntekter utgjorde 64 944 (51 433) MSEK; dvs. en økning på 26,3%. For sammenlignbare enheter justert for valutaeffekt ble driftsinntektene i perioden redusert med 1,0% eller 512 MSEK. · Resultat før avskrivninger og kostnader til flyleasing (EBITDAR) utgjorde for hele året 7 294 (3 168) MSEK; dvs. en økning på 130%. Fjerde kvartal utgjorde EBITDAR 1 332 (-122) MSEK. · Resultat før salgsgevinster utgjorde for året -951 (-2 282) MSEK. For fjerde kvartal utgjorde resultatet -809 (-1 613) MSEK. Resultat før salgsgevinster for hele år 2002 utgjorde -736 (-2 282) MSEK fratrukket poster av engangstype. · Resultat før skatt utgjorde -450 (-1 140) MSEK. For fjerde kvartal utgjorde resultatet -683 (-1 147) MSEK. · CFROI for hele 2002 ble på 13% (7%). · Resultat per aksje for perioden januar-desember ble for SAS konsernet -0,81 (-6,65) SEK, og egenkapitalen per aksje utgjorde 92,33 (96,06) SEK. · Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte til SAS ABs aksjeeiere for driftsåret 2002. · På bakgrunn av den usikre politiske situasjonen globalt og de vanskelige markedsforholdene foretar SAS konsernet under de rådende omstendigheter ingen nærmere vurdering av resultatet for år 2003. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01330/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01330/wkr0002.pdf The Full Report

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker