SAS-konsernet omstrukturerer sitt flyvedlikehold

SAS-konsernet omstrukturerer sitt flyvedlikehold Styret for SAS-konsernet besluttet under sitt møte i dag å legge hovedbasen for virksomheten for teknisk vedlikehold av fly, SAS Technical Services, til Stockholm Arlanda. Målet er å sikre SAS Technical Services som en konkurransekraftig virksomhet. Beslutningen er et ledd i SAS-konsernets overgripende tiltaksprogram. Beslutningen medfører at det mellomtunge vedlikeholdet, som i dag utføres på de tre likeverdige basene i København, Oslo og Stockholm, konsentreres til den nye hovedbasen. Videre kommer den strategiske ledelsen for SAS Technical Services og dennes støttefunksjoner til å finnes på hovedbasen. Beslutningen om plasseringen av hovedbasen er en integrert og nødvendig del i en gjennomgripende strukturforandring for SAS Technical Services som innebærer en kostnadsreduksjon på 500 millioner svenske kroner (MSEK). Det daglige linjevedlikeholdet av flyene kommer til å fortsette på de tre basene og det tunge vedlikeholdet kommer til å bli værende på Oslo Gardermoen. Totalt kommer SAS Technical Services til å sysselsette omlag 2700 medarbeidere i Norge, Danmark og Sverige. - Forandringen er nødvendig og en forutsetning for vår overlevelse. Nå skal vi arbeide videre med å gjennomføre forandringen så raskt som mulig og i dialog med de faglige lederne i de tre landene, sier Ørnulf Myrvoll, Senior Vice President og sjef for SAS Technical Services. Del av SAS-konsernets tiltaksprogram Strukturendringene innen det tekniske vedlikeholdet er en del av SAS- konsernets gjennomgripende forandringsprogram som ble presentert 10. april 2003 -kalt Plan C. SAS-konsernet gjennomfører to tidligere planlagte tiltaksprogram med en total resultateffekt på 12,8 milliarder SEK fram til 2005. Plan C beregnes å gi en kostnadsbesparelse på ytterligere 8 milliarder SEK innen områdene Scandinavian Airlines, SAS Technical Services, Scandinavian Ground Services og SAS World Sales. Overtallighet I beslutningsgrunnlaget bedømmes struktrurforandringene og den geografiske konsentrasjonen til Stockholm Arlanda å medføre en reduksjon av antall ansatte innen SAS Technical Services med totalt 922 årsverk. I Danmark beregnes overtalligheten å bli 436 årsverk, i Norge 417 og i Sverige 69. SAS Technical Services er en forretningsenhet innen SAS-konsernets virksomhetsområde Airline Support Businesses. SAS Technical Services produserer og levererer teknisk flyvedlikehold til flyselskap i og utenfor SAS- konsernet. Antall ansatte er omlag 3600. For mer informasjon vedrørende SAS Technical Services, vennligst kontakt: Ørnulf Myrvoll, Senior Vice President , sjef SAS Technical Services tlf. + 46 70 9971310 SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01180/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker