SAS-konsernets trafikktall for januar 2008: God vekst i trafikken, men kabinfaktor og yield noe påvirket av økt setekapasitet

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 4,3% flere passasjerer i årets første måned sammenlignet med januar i fjor, og antall passasjerer ble 2,3 millioner. Spesielt airBaltic og Scandinavian Airlines i Norge og Sverige viste god vekst. Spanair er ikke lenger med i statistikken siden selskapet er bokført som avviklet virksomhet.

Som følge av at Q400 ble erstattet av større fly ble setekapasiteten høyere enn planlagt, noe som påvirket kabinfaktoren negativt i Danmark og Sverige. For konsernet ble kabinfaktoren 63,1%, en nedgang på 1,3 prosentenheter sammenlignet med foregående år. Kabinfaktoren ble kraftig forbedret for Scandinavian Airlines International, og utviklet seg også positivt for Widerøe og Scandinavian Airlines Norge.Yielden for SAS Scandinavian Airlines forventes å bli lavere enn foregående år.

- Trafikken utviklet seg positivt i årets første måned, og viser at vi er på rett vei med våre kommersielle satsninger. Utviklingen er gledelig, men kabinfaktor og yield påvirkes negativt av en høyere setekapasitet enn planlagt i Danmark og Sverige. Usikkerheten når det gjelder konkurransesituasjonen er fortsatt til stede, og prisen på flydrivstoff er en økende utfordring for industrien, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.


For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, tlf +46 8 797 1451
_______________________________________________________________________________________

SAS Norge transporterte 718.100 passasjerer i januar

SAS Norge transporterte i alt 718.100 passasjerer på sitt ordinære rutenett i januar. Det var en økning på 7,6 prosent sammenlignet med januar 2007. Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken med 9,1 prosent, mens kapasiteten gikk opp 8,3 prosent. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble forbedret med 0,4 prosentpoeng til 59,5 prosent.

Inklusive charter transporterte SAS Norge 743.100 passasjerer i januar, som var 7,5 prosent flere enn året før.

Antall passasjerer på norsk innenriks i årets første måned var 553.000, en økning på 3,4 prosent. I betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkveksten på 4,8 prosent. Kapasiteten (ASK) var 4,4 prosent høyere enn året før, og kabinfaktoren steg 0,3 prosentpoeng til 59,8 prosent.

På SAS Norges intraskandinaviske ruter var det en vekst i antall passasjerer på 83,0 prosent, til 54.100 passasjerer. Den kraftige økningen skyldes at SAS Norge begynte å fly halvparten av produksjonen på rutene mellom Norge og Danmark i januar, mens SAS Danmark tidligere har fløyet disse rutene alene. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 108,6 prosent mens kapasiteten økte med 116,8 prosent. Kabinfaktoren gikk dermed ned 2,3 prosentpoeng til 59,7 prosent.

På det europeiske rutenettet fløy totalt 111.000 passasjerer med SAS Norge i januar, som var 7,5 prosent flere enn i januar året før. I betalte passasjer-kilometer økte trafikken med 8,8 prosent, kapasiteten var 7,2 prosent høyere, og kabinfaktoren gikk opp 0,9 prosentpoeng til 58,9 prosent.

- Vi er svært godt fornøyd med en kraftig trafikkvekst i en måned som har vært preget av mye krevende vær. Vi takker passasjerene for den tilliten de viser oss ved å gi SAS en svært god start på året, sier administrerende direktør i SAS Norge, Ola Strand.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, tlf +47 95 71 71 04

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker