SAS-konsernets trafikktall for november: God yield og trafikkvekst, men Q400 påvirket kabinfaktoren

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,3 millioner passasjerer i november 2007. Det var 1 prosent flere enn i samme måned i fjor. SAS-konsernet kan dermed vise til en vekst i antall passasjerer i 32 måneder i strekk. I november erstattet konsernet Q400-flyene gradvis med fly leid inn fra andre selskaper. På grunn av større fly blir kapasiteten midlertidig noe høyere enn planlagt, og dette påvirket kabinfaktoren for november. Kabinfaktoren sank med 0,9 prosentpoeng til 65,4 prosent, men var positiv for SAS International, SAS Norge, Widerøe, airBaltic og Spanair.

- Trafikken og yielden fortsatte å utvikle seg positivt i november, på tross av at vi ikke fløy med Q400-flyene. Veksten skyldes først og fremst fortsatt tillit hos kundene, en god markedsutvikling og nye, kommersielle satsinger. Utviklingen er gledelig, men det knytter seg usikkerhet til hvor sterk tilveksten vil være fremover, konkurransesituasjonen samt utviklingen i drivstoffprisene, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson i en kommentar.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, tlf +46 8 797 1451

SAS Norge transporterte 828.300 reisende i november
SAS Norge transporterte 828.300 passasjerer på sitt ordinære rutenett i november. Det var 2,4 prosent flere passasjerer enn i samme måned i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken med 3,8 prosent, mens den tilbudte kapasiteten økte med 1,0 prosent. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren på 65,2 prosent var 1,8 prosentpoeng høyere enn året før.

Medregnet charter transporterte SAS Norge 852.400 passasjerer i november.

På de norske innenriksrutene hadde SAS Norge 647.700 passasjerer. Det tilsvarer en økning på 1,6 prosent mot året før. I betalte passasjerkilometer (RPK) var økningen 2,8 prosent. Den tilbudte kapasiteten (ASK) var 1,1 prosent høyere enn i november 2006, og kabinfaktoren gikk opp 1,0 prosentpoeng til 64,1 prosent.

De intraskandinaviske rutene viste en økning i antall passasjerer på 4,8 prosent til 38.200 passasjerer. I betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 4,8 prosent, og kapasiteten var 1,4 prosent høyere enn i november i fjor. Kabinfaktoren ble forbedret med 2,0 prosentpoeng til 62,2 prosent.

På rutenettet i Europa transporterte SAS Norge 142.500 passasjerer i november, en økning på 5,6 prosent mot foregående år. RPK viste en økning på 5,3 prosent og ASK 0,9 prosent, noe som førte til at kabinfaktoren gikk opp 2,8 prosentpoeng til 67,0 prosent.

Hittil i år har SAS Norge transportert 9.554.3 00 passasjerer, inklusive charter. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, tlf +47 95 71 71 04

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker