SAS og Maersk Air bøtelagt for brudd p EU's konkurranseregler

SAS og Maersk Air bøtelagt for brudd på EU's konkurranseregler SAS har i dag mottatt EU-kommisjonens avgjørelse i saken om samarbeidet mellom SAS og Maersk Air. Kommisjonen har pålagt SAS og Maersk Air bøter på henholdsvis 39,375 MEUR og 13,125 MEUR for overtredelse av EU's konkurranseregler. SAS anerkjenner kommisjonens avgjørelse hva overtredelsen angår, men overveier alvorlig å anke avgjørelsen hva angår bøtenes størrelse. - Jeg beklager dypt at SAS i denne saken har overtrådt de konkurranserettslige regler som gjelder innen EU, sier Jørgen Lindegaard, konsernsjef i SAS. - Vi har i hele prosessen vært i tett dialog med EU-kommisjonen for så raskt som mulig og kunne utrede saken, samtidig har vi iverksatt et arbeid internt som skal sørge for at liknende forhold ikke gjentar seg. Blant annet gjennomføres et omfattende internt utdanningsprogram. - Imidlertid er det viktig for oss å understreke at vi også ser avgjørelsen som et politisk signal til hele luftfartsindustrien. Det er av vår oppfatning at kommisjonen har gått utover vanlig praksis i liknende saker og derfor anser vi det som vesentlig å få prøvet avgjørelsen for en høyere instans. - Det er også viktig å understreke at avtalene ikke har påført våre kunder noen skade. Avtalene med Maersk Air har ikke ført til at prisene på de involverte ruter har vært høyere enn andre sammenliknbare ruter. Prisene på rutene mellom København og Stockholm ligger under gjennomsnittet av sammenliknbare europeiske ruter fløyet av SAS og andre europeiske selskap. Samtidig har avtalene medført at det danske og skandinaviske marked har fått et større rutetilbud enn det som ellers ville vært tilfelle. - Det er en kjensgjerning at for eksempel rutene København - Stockholm og Billund - Frankfurt påførte henholdsvis Maersk Air og SAS så stort tap at de under alle omstendigheter ville blitt nedlagt - med eller uten avtale. - Det som har skjedd er naturligvis ikke akseptabelt men det er grunn til å understreke at den viktigste hindringen for fri konkurranse i europeisk luftfart inntil nå ha vært den utbredte statsstøtten til industrien som man ikke har vært i stand til å forhindre, avslutter Jørgen Lindegaard. Med vennlig hilsen SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM For ytterligere kommentarer er Jørgen Lindegaard tilgjengelig på telefon: +46 8 797 1223 i dag 18. juli mellom kl. 13:00 - 16:00. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker