SAS overtar GO

SAS kjøper Reitangruppens aksjer i reiseselskapet GO, og blir dermed hovedaksjonær i selskapet. Distribusjonsavtalen mellom GO og Reitangruppen fortsetter som før.

GO ble lansert i det norske markedet i mai 2007, og selger reiseopplevelser gjennom nettstedene til SAS og AVIS/Budget samt www.gonow.no. Siden lanseringen har GO erfart at endringsvilligheten i markedet ikke har vært på høyde med selskapets ambisjoner. Ledelsen og styret valgte derfor i høst å tilpasse virksomheten i tråd med dette. Nå gjennomføres siste ledd i denne omstruktureringen, ved at SAS overtar som hovedaksjonær

- Grepet vi tar på eiersiden nå, er et ledd i en rendyrking av kompetanse og fokus, sier Robin Kamark, senior Vice President Airline Commercial i SAS, og styremedlem i GO. Kamark sier at SAS kan reiseliv og det er naturlig for selskapet å ta full kontroll i den videre utviklingen av GO. Samtidig er distribusjonssamarbeidet med Reitangruppen meget viktig for SAS.

Reitangruppen sier at på bakgrunn av den meget sterke utviklingen av deres kjernevirksomhet har Reitan besluttet å tone ned sitt engasjement i mindre relatert virksomhet. Som en følge av dette avvikles virksomheten i selskapet Reitan Venture. Det er derfor også naturlig at Reitan overlater den videre utviklingen av konseptet og selskapet GO til SAS.

- Selv om GO har fått en tøffere start enn forventet, har vi fortsatt tro på konseptet, sier Kamark, og slår fast at samarbeidet med Reitangruppen om distribusjon er en viktig forutsetning for suksess.

SAS Group Corporate Communications

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker