SAS reagerer sterkt på Konkurransetilsynets varslede inngrep mot ordinære, internasjonale konkurransevirkemidler

SAS reagerer sterkt på Konkurransetilsynets varslede inngrep mot ordinære, internasjonale konkurransevirkemidler Konkurransetilsynet har varslet at de ønsker å gjøre inngrep mot norske flyselskapers bonusordninger, og mot storkunde- og reisebyråavtaler. SAS reagerer sterkt på at Konkurransetilsynet på denne måten vil svekke SAS' internasjonale konkurransekraft i betydelig grad. Et forbud mot bonusprogrammer vil være enestående i verden. Ved å lage særordninger i Norge griper Konkurransetilsynet inn i internasjonale ordninger som samtlige internasjonale flyselskaper benytter seg av, ordninger som er et viktig element i selskapenes konkurranseevne. Ved å endre spillereglene for SAS alene svekkes SAS' evne til på like vilkår å konkurrere internasjonalt, der den virkelige konkurransen innen luftfart utspiller seg. Samtlige av SAS' konkurrenter har full anledning til å benytte bonusordninger og andre ordninger i sine hjemmemarkeder. På denne måten oppnår de et kundeforhold som SAS nå risikerer å ikke kunne oppnå. Resultatet vil være at de internasjonale konkurrentene får en helt annen styrke i konkurransen. Mens de aller fleste land er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for at de nasjonale flyselskaper skal være i stand til å konkurrere internasjonalt, vurderer det norske Konkurransetilsynet å gå motsatt vei og svekke SAS' konkurransekraft. Dersom Konkurransetilsynet forbyr bruk av bonusordninger fratar man dessuten norske kunder den fordel som ligger i programmet, og risikerer at store deler av det norske reiseliv, særlig i distriktene, vil lide tap som følge av bortfall av bonusreiser. Ved å gripe inn i storkunde- og reisebyråavtalene forskyver konkurransetilsynet konkurranseforholdene og setter norske storkunder og reisebyråer i en særstilling i Europa. SAS er sterkt bekymret for de tiltak Konkurransetilsynet nå ønsker å gjennomføre fordi disse både vil svekke SAS som konkurransekraftig selskap og svekke de skandinaviske markeders internasjonale tilbud på sikt, fordi det samlede internasjonale tilbud ikke vil være bygget på disse markedenes behov og premisser. Med sine inngrep vil Konkurransetilsynet begrense og regulere markedet. Dette vil representere en tilbakegang til tiden før fri konkurranse ble innført i luften, og vil være enestående i Europa. SAS vil derfor gjøre det som er mulig for å unngå slike urimelige regulatoriske inngrep. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: SAS Visekonsernsjef: Gunnar Reitan Tlf. +46 7099 72844 SAS Visekonsersjef: Marie Ehrling Tlf. +46 70997 2156 SAS Innenrikssjef Norge: Johnny Skoglund Tlf. +47 9571 6380 SAS Informasjonssjef Norge: Simen Revold Tlf. +47 9571 6310 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00520/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker