SAS/SGS frifunnet i søksmålet fra tidligere Braathens ansatte

Borgarting lagmannsrett har stadfestet Asker og Bærum Tingretts frifinnende dom mot SAS. LO og YS hadde på vegne av tidligere Braathens ansatte reist søksmål mot SAS/SAS Ground Services (SGS) etter at SAS/SGS overtok Braathens ground handlingsvirksomhet høsten 2002. Lagmannsretten slår fast at det ikke er foretatt noen usaklige oppsigelser, og at overtakelsen ikke er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Lagmannsretten gir dermed sin støtte til SAS' vurderinger og handlemåte. SAS/SGS er tilfreds med at de rettslige og forretningsmessige vurderinger som er gjort har fått sin tilslutning fra domstolene. Ground handlingvirksomheten er ytterst konkurranseutsatt og det er derfor viktig at de forutsetninger som ble lagt til grunn for at SGS skulle være konkurransedyktig i dag er akseptert av domstolene. For ytterligere informasjon kontakt: Administrerende direktør i SAS Ground Services Norway AS Ola H. Strand på tlf: 95 71 80 42 eller via e-post: ola-henrik.strand@sas.no

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker