Skattefritak for norske aksjonærer - søknad innvilget

Skattefritak for norske aksjonærer - søknad innvilget Finansdepartementet i Norge har innvilget søknaden om skattelempe for norske aksjonærer som aksepterer det frivillige tilbudet om bytte av aksjer mot aksjer i SAS AB. Fritaket for beskatning gjelder ikke bare for aksjonærer i SAS Norge, men også for norske aksjonærer som eier aksjer i SAS Danmark eller SAS Sverige. Innvilgelsen innebærer også at et av de vilkår som finnes beskrevet i børsprospektet for SAS AB er oppfylt. En kopi av Finansdepartementets beslutning som skal benyttes som erklæring til Ligningsmyndighetene vil bli vedlagt aksjonærutsendelsen i August i forbindelse med andre kvartalsresultatet 2001. For ytterligere informasjon vennligst kontakte: Benny Zakrisson, Vice President Corporate Advisory Björn Nordgren, Director Corporate Taxes ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/21/20010621BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/21/20010621BIT00630/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker