15 ganger så mange på SATS i dag

Januar er høysesong for å trene, og i dag når treningsiveren sitt foreløpige toppunkt. SATS regner med at over 15 ganger så mange vil melde seg inn 31. januar sammenlignet med en vanlig dag. – Målet er å få flest mulig av dem i gang med regelmessig trening, sier informasjonsdirektør Anders Hall Grøterud.

Veldig mange nordmenn vet at regelmessig trening gir dem en bedre hverdag, og mange ønsker derfor å komme raskt i gang. I januar er det gode kampanjetilbud som gjør at mange at de fleste velger 31. januar som innmeldingsdag. Det er nå eller aldri. For de fleste blir det nå.

7 av 10 som melder seg inn på SATS fortsetter som medlemmer etter ett år.

- Dette er veldig gode tall sammenlignet med alle andre aktiviteter, der endring av livsstil står sentralt, sier Grøterud. Han har hovedfag i idrettspsykologi som faglig bakgrunn for å uttale seg om treningsmotivasjon.

- Vår oppgave er å hjelpe dem til å bruke medlemskapet sitt. Derfor er vi nøye på å få nye medlemmer inn på treningsveiledning og tilby dette gratis så lenge de er medlem. Oppfølging av denne typen er alfa og omega for å etablere gode treningsvaner, og vi ser at det hjelper å på treningsfrekvensen.

Under treiningsveiledningen legges det vekt på å finne aktivitetene man liker, sette opp et program for styrke og kondisjon og løse dagligdagse utfordringer for å få trent, som for eksempel hva man skal ha på seg eller hva man må gjøre for å få tid til å trene.

- Den beste motivasjonen er å oppleve positive effekter av treningen fra første økt. Du blir mer fornøyd med deg selv og har mer å gi til andre. I motsetning til vektreduksjon som gjerne krever lang tid, er disse effektene bare noen minutter unna for de fleste av oss, sier Grøterud.

Foto av talsperson vedlagt.

Kontaktinfo:
Anders Hall Grøterud, Informasjonsdirektør
anders.groterud@sats.no / 922 51 445
Andreas Opshaug Bakke, Informasjonsansvarlig
andreas.bakke@sats.no / 419 26 099

Fakta om SATS
SATS er Nordens ledende treningsbedrift med totalt 104 egeneide treningssentre, hvorav 37 i Norge. Ytterligere 43 treningssentre drives på lisens- og franchisebasis, hovedsakelig under varemerket Spenst. SATS har treningssentre i større byer og tettsteder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. SATS har drøyt 230.000 medlemmer på sine egeneide treningssentre i Norden, og er den nest største treningsbedriften i Europa, regnet i antall egeneide sentre. SATS misjon er å få hjelpe flere til å trene regelmessig og forbedre folks hverdag gjennom bedre helse og økt velvære.

Multimedia

Multimedia