Mental utkopling på S.A.T.S

Mental utkopling på S.A.T.S Nytt på S.A.T.S denne vinteren er satsYOGA. Yoga er en gammel østlig tradisjon, og er for mange forbundet med mystikk og røkelse. En utfordring for S.A.T.S har derfor vært å tilpasse yoga til moderne treningsprinsipper. - Tradisjonelt har yoga tre hjørnesteiner: en fysisk, en mental og en spirituell. Vi har valgt å utelate den spirituelle delen, og fokuserer i stedet på de to andre. satsYOGA trener opp kroppen samtidig som du oppnår mental ro og styrke, forteller Jill Jahrmann, fysioterapeut og produktdirektør i S.A.T.S. I yogaens verden skilles det ofte mellom dynamisk og klassisk yoga. I den klassiske hviler man mellom stillingene, mens man i dynamisk yoga holder treningen i gang ved å knytte øvelsene sammen. Dette øker treningseffekten, og er mer slitsomt å utføre. satsYOGA er følgelig en dynamisk form for yoga. - Under utviklingen av satsYOGA sto det sentralt at treningen skulle tilpasses det stressa menneske i vår tid. Dagens mennesker har nesten mistet evnen til å fokusere og sette grenser. Mange har kuttet den naturlige forbindelsen mellom hode og kropp, og har endt opp med et overbelastet hode og en feilbelastet kropp. satsYOGA handler derfor mye om å kjenne etter hvordan kroppen fungerer og reagerer - slik at hode og kropp kan begynne å spille på lag igjen, sier Jahrmann. Effektene av yoga er like mye fysiske som mentale. I begynnelsen opplever de fleste mest den fysiske gevinsten fordi det krever konsentrasjon å lære seg bevegelsene. Etter hvert blir øvelsene mer automatiske, og utøveren får tid til å lytte til egen pusterytme. Langsomt vender oppmerksomheten innover, og du opplever indre ro. - Regelmessig trening av satsYOGA bidrar til å øke evnen til å slappe av, samtidig som du føler deg sterk innvendig. Samtidig er det viktig å poengtere at denne treningen også gir fysiske effekter som blant annet økt muskelstyrke og forbrenning. Et annet område som påvirkes er kroppskontroll og holdning. Ved enkelte anledninger har jeg sett store endringer i måten en person beveger seg på, avslutter Jahrmann. Yoga i ulike former er den virkelig store treningsbølgen for tiden, og alt tyder på at det er en trend som er kommet for å bli. Og i delvis kontrast til andre treningsformer, handler ikke satsYOGA om kvantitet, men om kvalitet. På www.sats.no finnes mer informasjon om satsYOGA. Her er det også mulig å søke etter senter, dag og tidspunkt for når og hvor denne treningsformen er tilgjengelig. For mer informasjon, ta kontakt med: Anders Hall Grøterud, informasjonsdirektør S.A.T.S Norge, tlf. 92 25 14 45 el. 67 91 50 00 Jill Jahrmann, direktør for produkt- og opplæring i S.A.T.S, tlf. 95 02 51 68 el. 67 91 50 50 Vedlegg: Bilde fra en treningstime med satsYOGA Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33578 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00060/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00060/bild.html Bilde