Pressemelding 26-09-2005 Barbara Thoralfsson tar over som styreleder i SATS Holding AB etter Roger Holtback

Nordens ledende treningsbedrift, SATS, har valgt Barbara Thoralfsson til ny styreleder i selskapet. Hun overtar etter Roger Holtback, som har vært styreleder siden Nordic Capital Fund IV kjøpte SATS i 2002. Under Roger Holtback er det tatt betydelige strategiske beslutninger og gjennomført store omstruktureringer i selskapet. Når SATS nå er på vei inn i neste fase, med økt fokus på vekst, er det et passende tidspunkt for en ny styreleder å ta over.

Barbara Thoralfsson har vært adm dir for TeliaSoneras norske datterselskap NetCom og har lang og bred erfaring fra produkt- og tjenestebedrifter i vekst. Hun har under hele sitt yrkesliv arbeidet i selskap som tilbyr tjenester og produkter til både forbrukere og bedriftskunder. Det gir Thoralfsson verdifull bakgrunn for styreledervervet i SATS, som har markedets bredeste treningstilbud til bedrifter og privatpersoner. – Det er en stor utfordring å jobbe med en bransje med et så stort vekstpotensiale. Det er et faktum at sviktende folkehelse og sykefravær blir en stadig større trussel mot såvel individer og bedrifter, som samfunnet. De aktørene i treningsbransjen som med lønnsomhet lykkes i å oppmuntre mennesker til å trene regelmessig er også de aktører som kommer til å lykkes. Jeg er overbevist om at SATS kommer til å lede den ligaen, sier Barbara Thoralfsson, nyvalgt styreleder SATS Holding AB. – Det har vært svært spennende og stimulerende å få lede styrets arbeide under en omstruktureringsfase. SATS står nå på solid grunn og viser klart forbedret lønnsomhet. Nå går SATS inn i en ny fase med økt fokus på vekst samtidig som mine egne styreengasjementer har tiltatt, blant annet i Nordic Capital-eide Finnveden. Dette er derfor et bra tidspunkt for styrelederskifte, sier Roger Holtback, avgående styreleder. – Det er gledelig at Barbara Thoralfsson tiltrer som styreleder når SATS nå går inn i en sterk vekstfase. Vår utvikling er veldig positiv i hele Norden. Vi ser at inntektene øker, noe som direkte påvirker vår lønnsomhet, sier Andreas Göthberg, konsernsjef i SATS Group. _________________________________________________________________________ For ytterligere informasjon, ta kontakt med: Andreas Göthberg, koncernsjef SATS, mobil +46 730 20 43 00 Anders Hultin, partner Nordic Capital SATS er Nordens ledende treningsbedrift med drøyt 100 treningssentre, hvorav mesteparten, 81 stykker, er egeneide, mens de resterende drives på franchise- og lisensbasis. SATS finnes i et trettitalls byer og tettsteder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapets visjon er å forbedre folks hverdag gjennom å være en pådriver for bedre helse og økt velvære. SATS omsetter for omkring en milliard SEK og har cirka 3200 medarbeidere, tilsvarende snaut 1000 årsverk, på sine egeneide sentre. Les mer på www.sats.no