SATS vokser fortsatt og runder 100 heleide sentre i Norden


Pressemelding
2007-05-25

Årsresultatet for 2006 er klart:
SATS vokser fortsatt og runder 100 heleide sentre i Norden

SATS, Nordens ledende treningsbedrift, økte inntektene i 2006 med 9 prosent og noterte en omsetning på 1 229 mill SEK. SATS driftsresultat før av- og nedskrivningar samt renter og skatt (EBITDA) endte på 169 mill SEK, en økning på 18 prosent fra foregående år. Resultatet viser fortsatt sterk vekst for selskapet. I 2006 fikk SATS også nye eiere, Tryg i Danmark.

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet som viser ytterligere fremgang for SATS. Vi fortsetter å vokse og etterspørselen etter SATS treningstilbud ser ut til å øke videre. I 2006 kan vi dessuten være stolte over å runde 100 heleide sentre i Norden, et magisk tall sier Andreas Göthberg, konsernsjef i SATS.

SATS har i 2006 hatt fokus på selskapets langsiktige strategi om å utvikle kjernevirksomheten og samtidig strebe etter å bli bedre. Som markedsleder og innovatør i den nordiske treningsbransjen tiltrekker selskapet seg stadig flere medlemmer.

- Vi mål er å hjelpe flere til å trene regelmessig. Et av initiativene vi nå tar er å videreutvikle vårt tilbud i MiniSats og aktivisere våre medlemmers barn i større grad. Det øker mulighetene for at foreldrene deres kan trene, samtidig som barna deres får et mer positivt forhold til fysisk aktivitet, fortsetter Andreas Göthberg.

SATS gjør det sterkest i Norge og Sverige i 2006 . I Finland er utviklingen positiv, mens SATS i Danmark har måttet tåle en viss tilbakegang.

- Andelen av befollkningen som trener i Norden er høyest i Norge og Sverige, og det er også her vi finner de overlegent sterkeste delmarkedene i SATS. I Finland, som anses å være det minst modne markedet i Norden, handler det om å tilby hverdagstrening med høy kvalitet for gradvis å lære markedet å bruke et treningssenter. I Danmark råder en sterk lokal konkurranse som gjennom året har lagt press på SATS som den eneste internasjonale treningssaktøren. Vi ser derimot positivt på vekstmulighetene i Danmark fremover og kommer til å gjennomføre lokale satstinger for å vinne tilbake vår posisjon, sier Andreas Göthberg.

I 2006 åpnet SATS fem nye sentre i Norden, to sentre i Sverige og tre sentre i Norge, og ved årsskiftet rundet man 100 heleide sentre, noe som befester SATS’ posisjon som den ledende treningsbedriften i Norden. I Europa er SATS den nest største treningsaktøren.

- SATS kommer fortsatt til å vokse med både nye treningssentre og selektive oppkjøp, avslutter Andreas Göthberg.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Christine Westerlund, Project Manager SATS +46 733 73 24 06
Andreas Göthberg, konsernsjef SATS Group +46 730 20 43 00
Dag Lee, adm dir SATS Norge +47 975 99 682
Anders Hall Grøterud, pressetalsmann SATS Norge +47 922 51 445

SATS er Nordens ledende treningsbedrift med 146 treningssentre, hvorav 104 heleide. De øvrige sentrene drives på franchise- og lisensbasis. SATS finnes i et trettitalls byer og tettsteder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet omsetter for drøyt 1,2 mrd SEK og har ca 4300 ansatte, tilsvarende 950 årsverk, på sine heleide sentre. SATS misjon er å hjelpe flere til å trene regelmessig . Les mer på www.sats.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=24719&lang=NO

Multimedia

Multimedia