Satser på barn


Satser på barn


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29539&lang=NO Allsidige aktiviteter på barnas premisser, gir glade og aktive barn
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29540&lang=NO Anders Hall Grøterud, informasjonsdirektør i SATS
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29541&lang=NO SATS Junior (maskot)

Multimedia

Multimedia