Invitasjon - pressekonferanse: Resultater av EUs miljøprosjekt Save the North Sea

Invitasjon - pressekonferanse Resultater av EUs miljøprosjekt Save the North Sea Mandag 22.november kl. 11.00 hos Norges Rederiforbund Rådhusgt. 25, Oslo Hvert år kastes 20.000 tonn søppel i Nordsjøen. Økologisk sett er dette svært dramatisk, fordi søppelet forårsaker store skader på dyreliv og planteliv. De årlige kostnadene for å rydde opp i dette koster landene rundt Nordsjøen ca 2,7 milliarder kroner. De siste årene har EU satt fokus på problemet gjennom kampanjen "Save the North Sea". Det brukt ca. 40 millioner kroner til å informere om problematikken, og å forsøke å endre holdning og adferd til brukere av Nordsjøen. Både fiskere, fritidsbåt-eiere, de store rederiene og oljeindustrien har vært målgrupper for dette arbeidet. Har kampanjen vært vellykket? Hva er holdningen hos målgruppene i dag? Save the North Sea inviterer pressen til oppsummering av kampanjen, og presentasjon av en undersøkelse som er gjort blant prosjektets målgrupper i Norge. Pressemøtet holdes i lokalene til Norges Rederiforbund, som er en av prosjektets referansegruppemedlemmer. På pressekonferansen deltar også Nancy Holm, som er leder av Save the North Sea prosjektet, den norske partneren Jan Brataas fra FEE Norway, samt representanter fra OIjeindustriens Landsforening, Kongelig Norsk Båtforbund og Norges Fiskarlag. Vi vil sette stor pris på om deres redaksjon kan delta på dette arrangementet. På grunn av servering ber vi om tilbakemelding innen fredag 19.november til prosjektleder Elin Ytterdahl Tohje, på mob: 97191058, eller mail til elin@dinamo.no. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med leder for prosjektorganisasjonen Save the North Sea, Nancy Holm, tel: + 46 - 70- 363 36 49 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no