Økt oppmerksomhet om forsøpling av Nordsjøen

PRESSEMELDING Økt oppmerksomhet om forsøpling av Nordsjøen Stadig flere blir oppmerksom på at forsøplig av Nordsjøen er et betydelig problem. Det viser en undersøkelse som det EU-finansierte prosjektet Save the North Sea presenterte mandag. Her svarte 88% av dem som deltok i undersøkelsen i Norge at de anser at Nordsjø-forsøpling er et miljøproblem. - Dette er helt nye tall for oss, og vi kan nå konstatere at det er interesse fra våre målgrupper å arbeide med denne problematikken, sier Nancy Holm, som er leder av Save the North Sea. I den norske referansegruppen for prosjektet har representanter fra Norges Rederiforbund, OIjeindustriens Landsforening, Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Wallenius Wilhelmsen Lines og Norges Fiskarlag deltatt. Den norske partneren i prosjektet er FEE Norway. 20 000 tonn søppel - Det er et stort behov for å sette fokus på forsøpling av Nordsjøen. Hvert år kastes 20.000 tonn søppel i sjøen. Dette handler om alt fra hermetikkbokser og plastflasker til garn og tauverk. Økologisk sett er dette svært dramatisk, fordi søppelet forårsaker store skader på dyreliv og planteliv. Hvert år driver ca 6 000 kubikkmeter søppel i land ved Bohuslenkysten i Sverige. 80-90 % består av plast, opplyser Holm. Hun føyer til at fiskere i Nordsjøen i gjennomsnitt bruker 1-2 timer i uken på å rense sine fiskegarn for søppel. Bruker millioner til opprydding De årlige kostnadene for å rydde opp i søppelforurensingen koster landene rundt Nordsjøen flere millioner kroner årlig. - For næringslivet handler det om store årlige kostnader årlig i rensing, ødelagt arbeidsverktøy, tapt arbeidstid og så videre. Også forsikringsselskapene rapporterer om store utgifter til reparasjoner på fartøy som er skadet av søppel, blant annet med garn og tauverk som ødelegger propeller, opplyser Holm. Hun forteller at en En aluminiumsboks har en livslengde i havet på 200-500 år, mens en plastflaske kan eksistere i havet i opp til 450 år. Avslutter kampanjen De siste årene har EU finansiert 50 prosent av kampanjen "Save the North Sea", som blir avsluttet i disse dager. Kampanjen har brukt ca. 40 millioner kroner til å informere om problematikken, og å forsøke å endre holdning og adferd til brukere av Nordsjøen. Både fiskere, fritidsbåt-eiere, rederiene og oljeindustrien har vært målgrupper for dette arbeidet. - Det har vært et vellykket prosjekt. Vi ser at forsøpling av Nordsjøen er på agendaen både hos industrien, pressen, på skolene og hos politikerne. Vi har nådd våre mål om å bevisstgjøre brukerne av Nordsjøen på problematikken, fastslår Nancy Holm. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med leder for prosjektorganisasjonen Save the North Sea, Nancy Holm, tel: + 46 - 70- 363 36 49, nancy.holm@savthenorthsea.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no