Invitasjon til børsnotering og presentasjon av SCAN Geophysical torsdag 31. mai

SCAN Geophysical ASA inviterer herved til børsåpning i forbindelse med at selskapets aksjer tas opp til notering ved Oslo Axess torsdag 31. mai. SCAN Geophysical prises til omlag 2,45 milliarder kroner før notering.

Dato: Torsdag 31. mai 2007
Tidspunkt.: Kl 09:10
Sted: Oslo Børs

Umiddelbart etter børsåpning vil konsernsjef Lars Johan Frigstad avholde en kort selskapspresentasjon av SCAN Geophysical.

For mer informasjon om SCAN Geophysical og om selskapets seismiske operasjoner, besøk gjerne selskapets hjemmeside på www.scangeo.com.

For mer informasjon om noteringen, vennligst kontakt Charlotte Knudsen, charlotte@crux.no i Crux Kommunikasjon as.


Om SCAN Geophysical ASA:
SCAN Geophysical was established in 2002 as an international seismic data acquisition company specializing in both marine streamer seismic and ocean bottom seismic. SCAN Geophysical is currently operating one 2D and one 3D vessel, and will launch the M/V Scan Stigandi this year and three new building state-of-the-art 3D 8-10 streamer vessels next year.

SCAN Geophysical’s administration is located in Oslo, with representatives in Moscow, Houston, Singapore and Caracas. SCAN Geophysical will be listed on Oslo Axess on May 31, 2007.