Scandic tar miljøvennlig papir et skritt videre

Siden årsskiftet har Scandic-kjeden aktivt jobbet med at alt papir som benyttes til trykksaker gradvis byttes ut mot et 100 % resirkulert og miljøtilpasset alternativ. Det er danske Dalum Papir A/S som produserer papiret Cyclus der samtlige restprodukter tas hånd om ved gjenvinning, hvilket gir en redusert miljøpåvirkning.

Siden mars 2012 har bare Cyclus-papiret vært benyttet til selskapets trykksaker, hvilket befester Scandic sin stilling som den mest miljøvennlige hotellkjeden i Norden. – Vi har gjennom flere år bare benyttet Svane-merkede trykkerier. Det gjør vi selvsagt fortsatt, men nå tar vi det et skritt lengre. Vi er stolte over papirbyttet og det har også gått problemfritt å gradvis bytte ut papiret i våre trykksaker til miljøvennlig Cyclus-papir, konstaterer Inger Mattsson, miljøansvarlig i Scandic.

– Parallelt med prosessen med trykksakene, har det også vært et tydelig uttalt mål innenfor konsernet å redusere det generelle papirforbruket på våre kontorer og hoteller. På denne måten arbeider vi mot en mer miljøvennlig og bærekraftig virksomhet på flere fronter, kommenterer Margareta Thorgren, VP Group Communication i Scandic. Cyclus er unikt ved at alle restproduktene som returpapiret genererer tas hånd om. Ved gjenvinningsprosessen vaskes fyllmiddel, kaolin (kritt) og kalk ut av papiret med såpe og vann. Disse restproduktene benyttes deretter til fremstilling av blant annet sement. Andre restprodukter benyttes som energi ved fremstilling av fjernvarme. – Siden både papirfabrikken og gjenvinningsanlegget ligger i Danmark, er dessuten transportavstanden mellom gjenvinningsanlegg og papirfabrikk relativt kort. Selve innsamlingen av returpapir skjer også i et begrenset geografisk område, bekrefter Karin Sömnes, trykksakkonsulent i Papyrus som er leverandør av Cyclus-papiret til Scandic.

Fakta: Gjenvunnet papir er en verdifull ressurs som har positiv innvirkning på miljøet. Dalum Papir A/S, som produserer Cyclus, gjenvinner 120 000 tonn returpapir fra trykkerier og kontorer hvert år. Ingenting av dette materialet blir til søppel. Vannforbruket ved produksjon av Cyclus er over 60 % lavere enn ved produksjon av nyfiberpapir. Damp og elektrisitet genereres fra biobrensel, som avgir minimale karbondioksidutslipp. Massen produseres uten optiske blekemiddel og klorforbindelser. (Kilde:Papyrus)

For mer informasjon kontakt:

Margareta Thorgren, VP Group Communication Scandic +46 8 - 51735254

Inger Mattsson, Miljøsansvarlig Scandic +46 8 - 51735019

Karin Sömnes, Trykksakkonsulent Papyrus +46 10 – 5172611

Kristine Schaug, Kommunikasjonssjef Scandic Norge +47 90 50 27 78

Hver dag arbeider Scandics 6600 medarbeidere mot ett eneste mål – at du skal trives. Som Nordens grønneste hotellkjede har vi alltid fokus på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens største hotellkjede med 160 hoteller i ni land og totalt 29 910 hotellrom og en omsetning på 842 millioner euro. Vi vil være mer enn bare et hotell – et sted hvor mennesker møtes, jobber og inspireres. scandichotels.no

Tags:

Om oss

Scandic is the market leader in Nordic hospitality with an network of almost 230 hotels with 42,000 rooms in seven countries and run by 14,000 team members. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel industry with 1.5 million members. Responsibility is a part of Scandic’s DNA and Scandic is the ‘best hotel brand’ in the Nordics (BDRC 2014).

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker