SOL - STYRET I SOL VEDTOK OPPKJOPET AV NETLOGIN

SOL - STYRET I SOL VEDTOK OPPKJØPET AV NETLOGIN Styret i Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Selskapet") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) har på styremøte 8. november 2000 besluttet å godkjenne oppkjøpet av Netlogin ved å emittere 440.000 aksjer til aksjonærene i Netlogin som fullstendig oppgjør for samtlige utestående aksjer i selskapet. Emisjonen ble vedtatt av styret i samsvar med vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling den 25. juli 2000 der styret ble gitt fullmakt til å fatte vedtak om nyemisjon av tilsammen høyst 4.000.000 aksjer med fravikelse fra aksjonærenes fortrinnsrett. Etter denne emisjonen kan ytterligere 2.847.410 aksjer emitteres i henhold til fullmakten. For ytterligere informasjon, ta kontakt med: Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00590/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker