Ytterligere effektiviseringer innen SAS-konsernets flyselskap

Ytterligere effektiviseringer innen SAS-konsernets flyselskap SAS-konsernet meddelte i forbindelse med offentliggjørelsen av årsrapporten 12.februar 2003 at ytterligere strukturelle tiltak kommer til å bli aktuelle for å sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft. Et omfattende analysearbeid av SAS-konsernets markeder, trafikkstrømmer og konkurransesituasjon pågår for tiden med mål om å fastsette krav på effektiv flydrift for konsernets ulike trafikkstrømmer samt flyselskapenes framtidige roller i konsernets trafikksystem. Effektiv flydrift Samtlige flyselskap innen SAS konsernet må oppnå en effektiv flydrift for å sikre langsiktig konkurransekraft og lønnsomhet. Effektiv flydrift stiller krav til omfattende strukturelle tiltak innen samtlige områder. For eksempel må utnyttelsen av flyene og besetninger øke vesentlig for å nå de nivåer som konkurrentene har. Dessuten vurderes en tydeligere baseoppdeling i Stockholm, Oslo og København, reduksjon av antallet flytyper per base, effektivisering av vedlikehold, bakketjenester, salg og distribusjon samt minimering av overhead- og supportkostnader. Det finnes et potensial for økt effektivitet innenfor samtlige av konsernets flyselskaper, men Scandinavian Airlines er det flyselskapet i konsernet med størst behov for ytterligere strukturelle tiltak for å oppnå en effektiv flydrift. Det identifiserte behovet for reduksjon av enhetskostnadene i Scandinavian Airlines for å oppnå langsiktig konkurransekraft , ligger på nivået 25-40% utover de allerede igangsatte tiltakene, avhengig av hvilket marked som betjenes. Også Braathens og Widerøe behøver å senke sine kostnadsnivåer, men i en mindre utstrekning. Spanair og Air Botnia oppfyller på de fleste områdene i dag konsernets krav til en effektiv flydrift på de trafikkstrømmene de opererer. Tidsplan Samtlige ansatte og fagforeninger informeres i dag og i løpet av de kommende dagene om det analysearbeidet som nå pågår for å oppnå en effektiv flydrift for konsernets ulike trafikkstrømmer. Ingen ferdige forslag med tiltak foreligger og ingen beslutninger er hittil tatt. Arbeidet vil foregå i raskt tempo og tidsplanen er meget knapp på grunn av situasjonen innen flyindustrien. Den fastlagte forhandlings- og beslutningsprosessen innebærer at faglige forhandlinger skal være gjennomført slik at endelige forslag skal kunne fremlegges for konsernstyret for beslutning allerede i midten av april. For mer informasjon: Bertil Ternert, Director Corporate Communications SAS Group Sverige, +46 8 797 2081 Simen Revold, Director Corporate Communications SAS Group Norge, +47 957 16310 Troels Rasmussen, Director Corporate Communications SAS Group Danmark, +45 23 22 4675 Kapitalmarkedsspørsmål: Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00560/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker