Atos Origin - Ikke reviderte, foreløpige resultater for 2003

OFFENTLIGGJØRES UMIDDELBART Atos Origin - Ikke reviderte, foreløpige resultater for 2003 - Inntektene beløp seg til 3030 millioner euro - Driftsmarginen var 8,2 % - Netto gjeld var redusert til 270 millioner euro Paris/Amsterdam, 16. januar 2004 - Atos Origin, en ledende internasjonal leverandør av tjenester innen informasjonsteknologi, offentliggjorde i dag de foreløpige, ikke reviderte resultatene for året som ble avsluttet 31. desember 2003. Inntektene for perioden beløp seg til 3 030 millioner euro, en liten nedgang på 0,4 % sammenlignet med regnskapsåret 2002. Driftsmarginen steg til 8,2 %, og netto gjeld falt til ca. 270 millioner euro ved årets slutt. Atos Origin offentliggjør i dag et prospekt (dokument E) vedrørende oppkjøpet av SchlumbergerSema før den ekstraordinære generalforsamlingen den 22. januar 2004 for godkjenning av oppkjøpet. På den ekstraordinære generalforsamlingen vil Atos Origin kommentere de foreløpige, ikke reviderte resultatene for året som ble avsluttet 31. desember 2003, og som offentliggjøres i dag. Inntektene for perioden beløper seg til 3 030 millioner euro, noe som representerer en liten nedgang på 0,4 % sammenlignet med samme periode året før, men en økning på 1,7 % hvis man går ut fra en konstant valutakurs. Gruppen dro nytte av et helt års inntekstbidrag fra Atos KPMG Consulting, som ble utlignet av en nedgang innenfor området systemintegrasjon. Både markedet for Consulting og for Systems Integration var utsatt for et kontinuerlig prispress, selv om det skjedde i mindre grad i det siste halvåret av 2003. Inntektene fra Managed Operations var stabile over hele verden etter en justering i forbindelse med at vi kvittet oss med dokumentadministrasjons- og sjekkbehandlingsaktivitetene fra 1. september 2003. Nedgangen i volum som vi har opplevd i det siste, har flatet ut, og det synes nå å være en bedring, og gruppens totale inntekter var noe høyere enn våre siste forventninger. Den løpende forretningsvirksomheten utgjør nå over 55 % av gruppens totale inntekter, iberegnet applikasjonsvedlikeholdet av vår Systems Integration-virksomhet. Driftsmarginen for perioden var 8,2 %, noe som var i samsvar med opplysningene vi gav på generalforsamlingen i mai. Til tross for at omsetningsforholdene i det europeiske markedet for IT-tjenester var vanskelige i 2003, har vår økonomiske yteevne fortsatt å være solid. Ved å fokusere på reduksjon av kostnadene og ved å strømlinjeforme organisasjonen har vi hele tiden generert utbytte og satt gruppen i stand til å forbedre marginene fra 7,9 % i første halvdel til 8,5 % i andre halvdel. Vi hadde en sterk kontantstrøm, noe som var et resultat av stram forvaltning av driftskapitalen. Etter en reduksjon i netto gjeld fra 440 millioner euro i begynnelsen av 2003 til 386 millioner euro den 30. juni 2003, falt rapportert netto gjeld til ca. 270 millioner euro i slutten av 2003, noe som var betydelig lavere enn målet vårt på 350 millioner euro. Vi har ingen problemer med å finansiere driftsbehovene våre i overskuelig fremtid eller med å møte våre kortsiktige betalingsforpliktelser. Atos Origin er for tiden opptatt med å fullføre budsjettprosessen og vil komme med ytterligere opplysninger for 2004 på den ekstraordinære generalforsamlingen den 22. januar 2004. De reviderte resultatene for 2003 vil bli offentliggjort den 10. mars 2004. Schlumberger offentliggjør resultatene for fjerde kvartal og for 2003 den 23. januar 2004. De foreløpige, ikke reviderte resultatene for SchlumbergerSema-operasjonene som blir kjøpt opp av Atos Origin, utarbeidet etter regnskapsprinsipper som gjelder i USA og som brukes av Schlumberger, viser at inntektene for året som ble avsluttet 31. desember 2003 beløp seg til 2 677 millioner amerikanske dollar med et driftsresultat før skatt på 61 millioner amerikanske dollar. Disse tallene oversatt til euro, utarbeidet etter regnskapsprinsipper som gjelder i Frankrike og er i samsvar med prinsippene som brukes av Atos Origin, viser at inntektene for året som ble avsluttet 31. desember 2003 beløp seg til 2 372 millioner euro med en driftsmargin for perioden på 3,1 %. Driftsmarginen for fjerde kvartal kom opp i 4,7 %, noe som var i samsvar med forventningene da oppkjøpet ble offentliggjort. Om Atos Origin Atos Origin er en internasjonal leverandør av IT-tjenester. Forretningsområdet er å omgjøre klientenes visjoner til resultater gjennom rådgivning (Consulting), systemintegrering (Systems Integration) og administrering av operasjoner (Managed Operations), inklusive outsourcing og online-tjenester. I august 2002 kjøpte Atos Origin opp KPMG Consulting i Storbritannia og Nederland og dannet Atos KPMG Consulting. Selskapet genererer årlige inntekter på 3 milliarder euro og har 28 000 ansatte i 30 land. Gruppens kundeliste omfatter store selskaper som ABN AMRO, Akzo-Nobel, Alstom, BNP Paribas, BP, Euronext, Fiat, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Shell, UBS, Unilever, Vivendi Universal, Vodafone og Wolters Kluwer. Du kan finne flere opplysninger på selskapets webområde www.atosorigin.com. Kontaktperson for pressen: Marie-Tatiana Collombert, Tlf.: +33 (0) 1 55 91 26 33 marie-tatiana.collombert@atosorigin.com Kontaktperson for investorer: John White, Tlf.: +33 (0) 1 55 91 26 32 john.white@atosorigin.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00510/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker