Effektiv klimabeskyttelse er lett som en lek

Schüco viser en TV-reklame på CNBC under den pågående klimakonferansen i København, “the 15th United Nations Climate Change Conference”. Som en pioner innenfor miljøvennlige produkter, vet selskapet hvor viktig bærekraftige løsninger for bygningers ytre er for miljøet.

Bielefeld. Den 15. av FNs Klimaendringskonferanser er i gang i København, og det er uendelige muligheter for diskusjon. Men er det ikke på tide med handling fremfor prat? Schüco International KG har gjort nettopp dette i mange år, noe som blir formidlet i en ny reklamefilm. “Dere voksne snakker stadig om klimabeskyttelse, selv om det å gjøre noe med det er veldig enkelt: med Schüco vinduer og solprodukter.” Dette er beskjeden fra ei lita jente som er i fokus gjennom den 20 sekunder lange reklamefilmen produsert av Schüco International KG, et selskap med virksomhet i 75 land, og som peker på nødvendigheten av å ta affære i forhold til bærekraftig beskyttelse i forbindelse med klimakonferansen i København. Reklamefilmen blir vist på nyhetskanalen CNBC Europe, som er klimatoppmøtets eneste mediapartner. Målet med klimakonferansen er å få medlemmene til å bli enige om et nytt sett regler etter 2012, som etterfølger Kyotoprotokollen. I tillegg er målet å redusere utslippene av klimagasser så global oppvarming blir begrenset til mindre enn to grader. - Beskyttelse og bevaring av klimaet og miljøet kjenner ingen ingen landegrenser, og er en trussel både mot politikere og innbyggerne i alle land. Vi er et selskap med virksomhet i 75 land, og dermed er vi også svært bevisste på det ansvaret vi har til å yte bærekraftig utvikling for å finne miljøvennlige løsninger. Det er på tide å faktisk gjøre noe, nemlig å å spare energi og å generere energi på en miljøvennlig måte, sier Dirk U. Hindrichs, Adm. direktør i Schüco International KG. – Vår misjon, kalt Energy2, setter allerede standarden for fremtiden, og viser at beskyttelse av klimaet og økonomisk fremgang ikke behøver å være motsetninger. Hvilke resultater vil Københavnkonferansen gi? Kan industrilandene bli enige om bindende mål rundt reduksjonen av CO2? Kan global oppvarming begrenses til to grader? Hva kan ventes av industrien, og kan et pionerselskap som Schüco vise vei? Svarene ligger i selskapets kunnskap og innovative produkter. Schüco fokuserer på det ytre i en bygning, fordi det er et enormt innsparingspotensial nettopp her. Med et effektivt ytre kan for eksempel mer enn dobbelt så mye CO2 spares inn i forhold til veitrafikk. Mer enn 30 prosent av all energi går til oppvarming av bygninger. Selskapet jobber bevisst med å gjøre alle bygninger så energieffektive som mulig. Målet med Schücos misjon “Energy2” er å både spare og generere energi, gjennom bedre isolerte vinduer og fasader, samtidig som man utnytter solenergi på en mer innovativ måte. Resultatet blir en komplett leverandør og markedsleder innenfor fasader for fremtiden. Schüco viser hvordan teknologi, design og funksjon kan fungere sammen i fremtidens bygninger, med maksimal sikkerhet for beboerne, effektiv automatisering og topp design, uten at det går utover komforten. Schüco leverer produkter og systemer som setter standarden for denne utviklingen. Gjennom isolering og automatisering av bygninger med Schücos løsninger, blir energiforbruket betydelig redusert. Med solpaneler og varmeoverførende teknologi, blir fasader selvstendige kraftstasjoner som genererer elektisitet, varme og kjøling, når det skulle være nødvendig. Å være et viktig steg foran. Dette er målet for Schüco International KG – spesielt når det gjelder klimabeskyttelse. I selskapets produktutvikling av nye energieffektive og bærekraftige løsninger for fremtidens fasader, har selskapet kommet frem til et banebrytende konsept: Schüco 2°. Dette nye konseptet oppfyller alle nødvendige funksjoner for å bedre energibalansen i en bygning, kombinert med moderne design og arkitektur. Med det nye konseptet bidrar Schüco til å begrense temperaturøkningen til to grader. Fordelene med klimabeskyttelse: Til sammen bruker komponentene i systemet omtrent 80 prosent mindre energi til oppvarming, kjøling og air-conditioning enn et tysk “EnEV”-prosjekt fra 2009. Fasadekonseptet kan tilpasses ytre faktorer, og lagene reagerer i fellesskap på endringer, for eksempel i forhold til årstider og svingninger innenfor døgnet. Med Schüco 2°-konseptet er altså det som diskuteres i København en virkelighet allerede i dag. Reklamefilmen kan ses på http://www.schueco.com/web/no.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker