Ny daglig leder i Seal-Jet Norge AS - styrker satsingen mot offshoreindustrien

Pål Christian Næss (32) blir ny daglig leder hos tetningsleverandøren Seal-Jet Norge AS. Han overtar etter Julian Putkowski, som nå skal lede bedriftens tekniske avdeling. Putkowski overlater roret til Næss for å kunne konsentrere seg om utvikling av tetningsløsninger for offshoremarkedet.

Det er spesielt innen nydesign, simulering og testing Seal-Jet Norge AS nå ønsker å ta et skritt videre: - Samtidig ser vi en stadig økende tendens til at kundens krav til dokumentasjon og kvalitetsstandardisering skjerpes, og det er på disse områdene vi styrker vår posisjon gjennom denne organisasjonsendringen. Vi ser det derfor som en klar styrke at Julian Putkowski nå stiller sin tunge fagkompetanse til rådighet for virksomheter innen offshoresektoren, forklarer Næss.


Vil utvikle bedriften videre
Næss er siv. ing fra NTNU og kommer fra en stilling som salgsingeniør i Seal-Jet Norge AS. Han har erfaring fra ulike industribedrifter, og ønsker å videreføre Seal-Jet Norge AS’ positive utvikling: - De siste årene har vi jevnt og trutt tatt nye markedsandeler, og det er spesielt innen offshore vi ser et økende behov for vår kompetanse. Det er bakgrunnen for at vi nå gjør denne organisasjonsendringen, noe vi tror vil styrke vår posisjon ytterligere i årene som kommer, sier Næss.


Nye lokaler og stabsutvidelse
Som et ledd i Seal-Jet Norge AS offensive strategi flytter bedriften inn i nyoppførte lokaler i løpet av sommeren. – Da får vi 2.000 kvm å boltre oss på, og vi styrker vår leveringsdyktighet ytterligere gjennom bl.a. bedre lagerfasiliteter og en mer effektiv produksjonslogistikk. Samtidig har vi utvidet staben med flere årsverk for å stå bedre rustet til å levere til krevende markeder i fremtiden, avslutter Pål Christian Næss.

Om oss

Seal Jet Norge er en ISO-9001 godkjent bedrift. Vi har levert tetninger siden 1989. Med vår viten og teknologi har vi løst en rekke tetningsproblemer der andre har måttet gi tapt. Vi er kjent som en rask og pålitelig leverandør og har markedets største utvalg av standard tetninger og pakninger på vårt lager i Sarpsborg. Et nettverk av leverandører over hele verden hjelper oss å holde leveringstider og priser nede.