Norskutviklet system for detektering av kortsvindel kjøpes opp av internasjonal gigant

Pressemelding, 25. november 2004: SECANA får nye utviklingsmuligheter: Norskutviklet system for detektering av kortsvindel kjøpes opp av internasjonal gigant Det norskutviklede overvåkingssystemet SECANA, som overvåker 85 % av alle bankutstedte kredittkort i Norge, selges til den internasjonale giganten Experian Group. Experian Group har allerede overtatt selskapet som tidligere var eiet av SEB Kort Norge, og avtalen innebærer at Experian overtar SECANA, alle programvarerettigheter og kundeavtaler. Experian Group er et britisk selskap med sin hovedvirksomhet innenfor risk management og beslutningsstøtte-systemer. Selskapet har 13 000 ansatte og en årlig omsetning på 48 milliarder kroner. I Norge eier Experian Group fra tidligere selskapene Creditinform og Segmenta. Experian har tidligere levert systemløsninger både til Diners Club og Eurocard i Norge, selskaper som eies av SEB Kort. SECANA er et av verdens ledende overvåkningssystemer innenfor kortvirksomheten. Early warning-systemet som selskapet baserer sin virksomhet på, ble utviklet og kommersialisert av Europay Norge i 1998, som igjen ble kjøpt opp av SEB Kort AB i 2002. SECANA er et meget fleksibelt webbasert system som er bygget på en Linux-platform, og som kan skreddersys til den enkelte kunde. SECANA kan kombineres med andre forretningsprosesser, er skalerbart og kan varsle via ulike distribusjonskanaler (e-post, SMS etc.) Siden starten for seks år siden har SECANA i følge beregninger spart sine kunder (banker og finansinstitusjoner) for en halv milliard NOK. SECANA oppdager ca 90 % av alle såkalt skimming-saker (kopiering av magnetstripe på kort). Norge er i Europatoppen når det gjelder kortbruk per innbygger. De banker og finansieringsinstitusjoner som har benyttet SECANAs tjenester har langt lavere tap grunnet kortsvindel enn hva man ellers finner i Europa. - Vi selger SECANA fordi denne virksomheten ikke ligger innenfor det vi definerer som vår kjernevirksomhet som er kortutstedelse. SECANA vil derfor ha bedre utviklingsmuligheter i Experian Group. SECANA er et fantasisk godt system for detektering av kortmisbruk og sparer SEB Kort for mange millioner kroner hvert år. Vi skal derfor fortsatt benytte systemet for våre Eurocard, MasterCard og Diners Club kort, som kunde av Experian, sier Tine Wollebekk, administrerende direktør for SEB Korts virksomheter i Norge. - SECANA vil gjennom sine nye eiere få tilgang til et verdensomspennende distribusjonsnettverk, og gjennom det vil det skapes helt nye og spennende markedsmuligheter. I tillegg vil vi få tilført en betydelig kompetanse både knyttet til produktutvikling og markedsføring. Experian vil på sin side få et system og kompetanse for å oppdage kortsvindel, noe de ikke har fra før, sier Henning Gravklev, daglig leder for SECANA. - Kjøpet av SECANA underbygger Experians vekststrategi i Norden. De siste tre årene har Experian kjøpt opp kreditbyråene CreditInform i Norge, RKI og KOB i Danmark, i tillegg til konsulent- og analyseselskapene Segmenta, MarknadsAnalys AB i Sverige og MarknadsAnalys OY i Finland, sier Stephen Burnside, Managing Director for Experian-Scorex. -Vi ser de nordiske landene som svært viktige for vår europeiske vekststrategi, fortsetter Burnside. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Henning Gravklev, daglig leder for SECANA, telefon 982 68 685 Tine Wollebekk, adm. dir. for SEB Kort Norge, telefon 21 01 55 57 / 40 80 55 57 Stephen Burnside, Managing Director Nordic for Experian-Scorex, telefon +44 115 8286530 Om Experian-Scorex: Experian-Scorex leverer løsninger som bearbeider kundedata og gjør organisasjoner over hele verden til å styre sine kunderelasjoner på en proaktiv måte. Som en av verdens fremste leverandører av systemer for beslutningsstøtte, leverer Experian-Scorex hvert år milliarder av kundebeslutninger og muliggjør tilknytning til mer enn 70 kredittbyråer over hele verden. Experian-Scorex leverer et sømløst, integrert produkt med programvare, scoring, analyse og konsulentstøtte. Dette gjør selskapet i stand til å levere enestående løsninger for forretningsanalyse og gjør organisasjoner i stand til å håndtere risiko og øke lønnsomhet ved kundetilgang og kundeforvaltning. Med kontorer i 25 land jobber Experian-Scorex tett sammen med foretak i svært ulike næringer i mer enn 60 land, inkludert finansindustrien, telekom, forsikring, detaljhandel, leasing, bilindustrien og kraftleverandører. For mer informasjon henvises det til websiden www.experian-scorex.com. Experian-Scorex er en del av Experian Group, se nedenfor. Om Experian: Experian er en global ledende innen informasjonsløsninger til organisasjoner og konsumenter. De hjelper organisasjoner å finne, utvikle og bearbeide lønnsomme kunderelasjoner gjennom å tilby informasjon, beslutningstøttesystemer og driftstjenester. De gjør det til og med mulig for kundene å forstå, håndtere og beskytte egen informasjon. Experian arbeider med mer enn 40 000 kunder fra mange ulike bransjer, som eksempelvis finans, telekom, detaljhandel, helse, postordre, bil, produksjon, fritid, eiendom, e-handel og offentlig virksomhet. Experian er datterselskap til det børsnoterte selskapet GUS plc med hovedkontor i Nottingham, England og Costa Mesa i California. Experians 13 000 ansatte betjener kunder i mer enn 60 land. Den årlige omsetningen er ca.14 milliarder kr. For mer informasjon henvises det til websiden www.experian.com. Experian er et registrert varemerke og eies av Experian ltd og deres assosierte selskaper. Om SEB Kort AB SEB Kort AB er Nordens største kortutsteder med over 2,4 millioner kort og en omsetning på SEK 161 milliarder. SEB Kort AB driver i Norge sin virksomhet hovedsakelig knyttet til kortutstedelse gjennom selskapene Europay Norge A/S, Diners Club Norge A/S, SEB Kort AB, Oslofilialen og Salvo AS. SEB Kort AB er et heleiet datterselskap av SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Om SEB SEB-konsernet er et nordeuropeisk finanskonsern som tilbyr tjenester til selskaper, institusjoner og privatpersoner med 670 filialer rundt i Sverige, Tyskland og de baltiske statene. SEB har mer enn 4 millioner kunder, hvorav 1,8 millioner er e-bankkunder. Den 30. juni 2004 utgjorde konsernets eiendeler totalt SEK 1 404 milliarder, mens forvaltningskapitalen utgjorde SEK 858 milliarder totalt. Konsernet er representert i omkring 20 land rundt i verden og har ca. 18 000 ansatte. For mer informasjon, se www.sebgroup.com. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no