Privat helsebedrift i Oslo tar opp kampen mot benskjørhet – en av verdens dyreste og mest smertefulle sykdommer

Nå kan kvinner i Oslo kombinere mammografiundersøkelsen med en risikovurdering av fremtidige benbrudd. Det er Unilabs Majorstuen i Oslo som tilbyr kvinner den kombinerte undersøkelsen; et initiativ som øker kvinners livskvalitet, minsker unødvendige lidelser og sparer helsevesenet for store kostnader fordi antallet brudd forårsaket av benskjørhet minsker. Teknikken som brukes, er Sectras onlinetjeneste for analyse av benskjørhet.

Ved Sectras metode brukes et håndrøntgenbilde som underlag for diagnose av benskjørhet. Bildet tas samtidig som brystbildene ved mammografi og med samme røntgenutstyr. Den ekstra undersøkelsestiden blir cirka 40 sekunder.

– Vi opplever en økt etterspørsel fra kunder rundt om i verden som ser fordelene med å tilby kvinner muligheten til å foreta en bentetthetsmåling i forbindelsen med mammografiundersøkelse. Med vår metode kan helsepersonalet enkelt og kostnadseffektivt finne kvinner med risiko for benskjørhet og dermed ligge et skritt foran sykdommen, noe som kan redusere antall benbrudd og spare den som rammes for store lidelser og helsevesenet for store kostnader, sier Jakob Algulin, ansvarlig for Sectras avdeling for onlinetjenester innen revmatologi.

Sectras onlinetjeneste for analyse av benskjørhet brukes av kunder i Irland, Italia, Norge, Sveits, Spania, Storbritannia og Sverige. Unilabs klinikk på Majorstuen i Oslo utfører cirka 18 000 mammografiundersøkelser hvert år.

Helseomsorg leveres på Internett
Bentettheten analyseres ved hjelp av en patentert teknikk som kalles Digital X-ray Radiogrammetry, DXR. Studier har vist at teknikken kan brukes til å finne pasienter med risiko for brudd[1]. Sectra har videreutviklet DXR-teknikken og tilbyr i dag en Internettjeneste for analyse av bentetthet: dxr-online. Det som trengs for å kunne bruke tjenesten, er en Internettforbindelse og et digitalt røntgenapparat.

Om osteoporose
Osteoporose, det vil si benskjørhet, er en av de meste smertefulle og kostbare folkesykdommene i verden. Den rammer fremfor alt kvinner, særlig etter klimakteriet, og forårsaker smerter og i verste fall kompliserte benbrudd i blant annet håndledd, hofte eller rygg. Sykdommen forårsakes av en ubalanse i nedbrytingen og oppbyggingen av skjelettet, noe som i sin tur kan skyldes blant annet usunn livsstil, arvelige faktorer eller legemidler mot andre sykdommer.Medisin og behandling som reduserer risikoen for benskjørhetsbrudd er billig, sammenlignet med helsekostnadene forbundet med en pasient rammet av brudd. Likevel er benskjørhet en underdiagnostisert sykdom, fordi det mangler kostnadseffektive metoder for å identifisere pasienter med behov for behandling.

[1]Boonen S, et al. Identifying postmenopausal women with osteoporosis … metacarpal digital X-ray radiogrammetry …. Osteoporos Int. 2005 Jan;16(1):93-100. Bouxsein ML et al. Digital X-ray Radiogrammetry Predicts Wrist, Hip, and Vertebral Fracture Risk…. Osteoporosis International 2002, 13:358-365. Bach-Mortensen et al. Digital X-ray Radiogrammetry Identifies Women at Risk of Osteoporotic Fracture: Results from a Prospective Study. Calcified Tissue International 2006, Jul;79(1):1-6.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, ad.dir. Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, konsernsjef Sectra AB, +46 13 23 52 09

Om Sectra
Sectra utvikler og selger IT-systemer og produkter for røntgen-, mammografi- og ortopedklinikker. Over 1100 skandinaviske og utenlandske sykehus benytter systemene i daglig drift, og mer enn 55 millioner røntgenundersøkelser diagnostiseres med Sectras systemer hvert år. Dette gjør Sectra til et av verdens ledende selskaper innenfor systemer til håndtering av digitale røntgenbilder. I Skandinavia har Sectra en markedsandel på mer enn 50 prosent av alle filmfrie installasjoner. I tillegg til i Skandinavia erSectras system installert hos kunder i USA og i de fleste større land i Europa og Asia.

Sectra ble grunnlagt i 1978, og konsernets virksomhet omfatter høyteknologiske produkter innenfor nisjene medisinske systemer og avlytningssikre kommunikasjonssystemer. Sectra har kontorer i tolv land og selger gjennom samarbeid med partnere over hele verden. Hovedkontoret ligger i Linköping, og konsernet har vokst frem fra forskningen ved Linköpings universitet. Omsetningen lå i 2010/2011 på 911 MSEK. Sectra er notert på NASDAQ OMX Stockholm AB. For mer informasjon, besøk vår webside, www.sectra.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia