Securinet omorganiserer og styrker tilbudet til kundene

(Lillehammer/Oslo, 25. mai 2011) Styret i det norske selskapet Securinet ønsker å integrere deler av sin virksomhet med søsterselskapet Multicom Security i Sverige. Samtidig styrkes de lokale salgskontorene i Norge og Sverige med ytterligere spisskompetanse innen sikkerhet og alarmkommunikasjon. Gjennom omorganiseringen forbedres ytterligere tilbudet til selskapets norske kunder, både teknisk og kompetansemessig. I tillegg vil omorganiseringen bidra til mer effektiv drift.

Securinet tilbyr kunder med høye sikkerhetskrav tjenester og produkter for alarmoverføring via både mobilnettet og faste internettforbindelser. Selskapet er ledende i Norge på, og har over 25 års erfaring med, å overvåke alarmlinjer mellom blant annet kommuner/helseinstitusjoner, banker, eiendomsselskaper, butikker og industribedrifter på den ene siden og vaktselskaper, alarmsentraler, politi og brannvesen på den andre. Alle offentlige og private alarmsentraler inngår i ALTEL-nettet som Securinet eier og driver.

Det er av helt avgjørende betydning både av samfunns- og bedriftskritiske hensyn at eventuelle feil på alarmlinjene raskt identifiseres og rettes opp, noe Securinet sterkt bidrar til å sikre. Alle Securinets produkter og tjenester oppfyller norske og internasjonale krav til denne type systemer, og disse er basert på den absolutt mest moderne spydspissteknologi for sikker trådløs og fastlinjebasert IP-overføring.

Stadig flere private og offentlige virksomheter innser behovet for at aksesslinjene fra deres innbrudds- og brannalarmer til de rette instanser (vaktselskaper, alarmsentraler, politi og brannvesen) er sikrest mulig og at alarmene kommer raskest mulig frem slik at nødvendige aksjoner kan bli iverksatt. Dette gjelder i forhold til eventuelle tekniske feil, men også i forhold til sabotasje, hvor trusselbildet er stadig økende. Det kan være en falsk trygghet å kun ha installert alarmanlegg uten samtidig å ha en sikker overvåkning av de utgående alarmlinjene. I og med at den brede porteføljen av produkter og tjenester er basert på den aller nyeste teknologi innen mobil- og internettoverføring, kan Securinet nå også tilby kostnadseffektive tjenester som er tilpasset alle behov – både for de aller minste bedriftene og for de aller største og mest krevende kundene.

I tillegg til moderne overvåkning av kommunikasjonen til og fra faste alarmsystemer, er det økende etterspørsel etter nye GSM- og GPS-baserte tjenester både for personlig bruk og til kjøretøyer som bidrar til øket sikkerhet for politibiler, busser, drosjer og vektere. Securinet og Multicom Security er også ledende på tjenester og produkter innen disse områdene.

Securinet har i overkant av 40 ansatte i Norge. Disse er fordelt på et driftssenter på Lillehammer, et salgs- og markedskontor i Oslo i tillegg til et regionkontor i Tromsø. I konsernet inngår også det svenske selskapet Multicom Security AB, som med drøyt 50.000 abonnenter og mer enn 35 års erfaring er ledende leverandør i den svenske markedet med kontorer i Stockholm, Göteborg, Lund, Örebro og Sundsvall. Sammen utgjør Securinet og Multicom Security konsernet Multicom Security Group med til sammen 70.000 abonnenter.

- For å kunne møte våre kunders og samarbeidspartners fremtidige tekniske og kompetansemessige krav, skaper vi nå en enda sterkere organisasjon gjennom å samordne spisskompetanser i et større, integrert og samlet drifts- og teknikksenter. Med de betydelige investeringer som vi har gjort i ny teknologi de siste årene, er det ikke lenger hensiktsmessig å opprettholde to parallelle, fullverdige driftssentre i Norge og Sverige. Det er derfor ønskelig å overføre alle driftsrelaterte tjenester fra Lillehammer til Multicom Securitys eksisterende driftssenter i Gøteborg, hvor vi ytterligere vil styrke og bygge ut et felles og større teknologisk sterkt kompetansemiljø. Dette vil øke vår konkurransekraft og sikre både norske og svenske kunder enda bedre og tryggere døgnkontinuerlige tjenester og produkter til lavest mulige priser i fremtiden, sier Anders Leideman, konsernsjef i Multicom Security Group.

Som følge av en slik omorganisering vil Securinets kontor på Lillehammer bli avviklet. Overføringen vil skje gradvis i løpet av andre halvdel av 2011. Hovedkontoret flyttes til Oslo hvor salgs- og markedsavdelingen vil bli styrket med ytterligere produktkompetanse. Selskapets serverpark vil likeledes fortsatt fysisk være plassert på Lillehammer. Alle Securinets telefonnumre, e-mailadresser etc. vil videreføres som i dag.

Ledelsen i Securinet har en dialog med et antall medarbeidere på Lillehammer om mulig videreføring av deres ansettelsesforhold i den nye organisasjonen i Oslo eller i Gøteborg. I alt 20-25 medarbeidere vil imidlertid måtte sies opp som følge av integrasjonen med Multicom Security.

- Vi har stor forståelse for at de oppsagte opplever dette som svært vanskelig. Samtidig er det av hensyn til vår fremtidige konkurranseposisjon helt nødvendig for oss å gjennomføre denne omorganiseringen. Vi vil imidlertid gjøre alt vi kan for å hjelpe de oppsagte i en vanskelig situasjon - blant annet ved å tilby dem psykologibistand, privatøkonomisk rådgivning, kontakt med NAV-systemet samt kontorlokale til å søke nye jobber fra - og vi håper at alle raskt kommer seg ut i nye jobber. De oppsagte vil få utstedt fripoliser basert på deres opptjente pensjon, sier Øyvind Trønsdal, daglig leder i Securinet.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anders Leideman, konsernsjef i Multicom Security Group, telefon +46 70 685 1848

Øyvind Trønsdal, daglig leder i Securinet, telefon +47 911 65 858

 

 

Tags:

Abonner