Nordmenn slurver med hotellsikkerheten

Nordmenn slurver med hotellsikkerheten (Oslo 19.juli 2004) En undersøkelse gjennomført for Securitas Aroundio viser at særlig unge nordmenn på ferie slurver med både brannsikkerhet og tyverisikring når de bor på hotell. Under halvparten av de spurte under 30 år svarer at de sjekker brannsikkerheten når de bor på hotell. Et fåtall nordmenn legger verdigjenstander i en safe på hotellet. I anledning Securitas Aroundios sommerkampanje har Securitas Aroundio i samarbeid med Norsk statistikk gjennomført en undersøkelse av folks vaner i ferien. Undersøkelsen har avdekket at det ennå er et godt stykke igjen før alle treffer nødvendige sikringstiltak, både hjemme og borte. - Vi er godt kjent med tilstanden hjemme hos folk i ferien, nå ser vi at det skorter litt på sikkerhetskulturen også når folk bor på hotell, forteller Birte Kulberg, markedsansvarlig i Securitas Aroundio. Til tross for at nærmere 70 % av de spurte svarer at de sjekker rømningsveier på hotellet, er det ikke mer enn 40 % som sjekker brannalarm og brannslukningsapparat. - Dette er urovekkende. Erfaringene viser at det er de som gjør dette lille forarbeidet, som kommer best ut når det oppstår farlige situasjoner. Det er denne type atferd vi ønsker å rette søkelyset mot, påpeker Kulberg. Selv om det er vanlig at hoteller tilbyr safe på rommet, eller i hotellresepsjonen, viser undersøkelsen at flertallet ikke benytter seg av tilbudet. - Dette er overraskende, i enkelte land er tyveri fra hoteller dessverre en betydelig risiko, og de viktigste gjenstandene som pass, kontanter og reisesjekker bør man legge i en safe. Det vil normalt være en rimelig forsikring, anbefaler Birte Kulberg i Securitas Aroundio. For mer informasjon, kontakt: Markedsansvarlig Birte Kulberg i Securitas Aroundio telefon 908 60 506 Avdelingsleder Tom Pettersen i Securitas Aroundio telefon 916 60 559 ________________________________________________________________________ Securitas Aroundio har som formål å tilfredsstille privatkunders behov for trygghet i hverdagen. Tryggheten leveres gjennom våre partneres salg og installasjon av trådløse alarmsystemer, oppkoblet til vår alarmstasjon og med vekterutrykning. I tillegg er vi rådgivere når det gjelder å sikre mennesker og verdier mot brann, vannskader og innbrudd. Securitas Aroundio er et eget varemerke i Securitas Gruppen - verdens største sikkerhetsselskap. Securitas Aroundio blir i 2005 etablert som eget selskap innenfor Securitas Direct International ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT20310/wkr0011.doc Data fra undersøkelsen

Abonner

Dokumenter og linker