Kunst- og kultursponsing nå minst like akseptert som idrettssponsing

En rykende fersk undersøkelse avdekker nå at hele tre av fire nordmenn er positive til kunst- og kultursponsing fra bedrifter og privatpersoner. Samtidig er kunst og kultursponsing nå like akseptert blant folk flest som idrettssponsing. I ettermiddag tar verdens eneste skulptursamling viet et av Ibsens teaterstykker form i Oslo. Det er også verdens største skulpturelle beskrivelse av et helt teaterstykke. Bak denne kunstsatsingen står Selvaag som i alt har utplassert hele 500 skulpturer.

- Det er oppløftende at vi nordmenn er så positive til kultursponsing både fra bedrifter og privatpersoner. Dette gir oss i Selvaag inspirasjon i videre satsing på kunst og kultur til glede for folk flest, sier konsernsjef Ole Gunnar Selvaag i familiebedriften Selvaag, som gjennom 60 år har vært en av Norges største kunst- og kultursponsorer.

Sterkt kunst- og kulturengasjement
Selvaag-familien fra Oslo har hatt et sterkt kunst- og kulturengasjement i nærmere 60 år, noe som har medført utplassering av bortimot 500 skulpturer - hovedsakelig i Oslo, men også andre steder på Østlandet. Til sammenligning finnes det 212 skulpturer i Vigelandsparken, så totalt dreier dette seg om nærmere 2,5 ganger så mange enkeltskulpturer som landets mest kjente skulpturpark. Det unike er at disse skulpturene er spredt rundt omkring på Løren –i tilknytning til bo- og nærmiljøer – hvilket gjør Selvaags engasjement spesielt.

Hele 3 av 4 positive til kunst- og kultursponsing
Samtidig er det nettopp gjennomført en rykende fersk undersøkelse som blant annet avdekker folks holdning til at bedrifter og privatpersoner sponser kunst- og kultur. Undersøkelsen er utført av Synovate i regi av Selvaag og blant et representativt utvalg av Norges befolkning (1032 personer), og den ble ferdigstilt tirsdag denne uken. Undersøkelsen avdekker at hele 3 av 4 nordmenn (75 prosent) er positive til kunst- og kultursponsing fra bedrifter. Støtten til kultursponsing fra privatpersoner er nesten like høy (72 prosent). Det er aldri tidligere stadfestet så positive holdninger til kunst- og kultursponsing fra bedrifter og privatpersoner, og undersøkelsen avdekker samtidig at kunst- og kultursponsing nå er minst like akseptert blant folk flest som idrettssponsing.

- På mange måter dreier kunstsponsingen vår seg om en folkeliggjøring og tilgjengeliggjøring av kultur for folk flest. Samtidig er det relativt liten oppmerksomhet og støtte til kunst og kultur sammenlignet med idrettens mange støttespillere. Av den grunn er det svært gledelig for oss å kunne bidra med kunst- og kultursponsing, samtidig som det er svært positivt at sponsing av kunst og kultur nå er like anerkjent som idrettssponsing. Det viser at kunsten er til glede for folk flest og det gleder oss, sier Ole Gunnar Selvaag.

Oslofolk utrolig positive
Samtidig er det Oslofolk som er mest positive til at bedrifter og privatpersoner sponser kunst og kultur. Mens 3 av 4 på landsbasis er positive til kunst- og kultursponsing fra bedrifter, er tallet enda mye høyere i Oslo, som ligger på landstoppen. Her er faktisk nesten hele 9 av 10 (87 prosent) positive til kunst- og kultursponsing, slik som Selvaag tilgjengeliggjører skulpturkunst for folk flest. Oslofolk er også utrolig positive til kunst- og kultursponsing fra privatpersoner, hvor 4 av 5 (80 prosent) er positive, mot 72 prosent på landsbasis.

- For oss er det viktig å tilgjengeliggjøre kunst i nærmiljøet der folk bor og ferdes. Kunst som dette skaper glede i hverdagen. Det gjør den best, hvis vi har skulpturene lett tilgjengelig og tett på oss. Både Peer Gynt Suiten - og de 500 skulpturene vi har utplassert - befinner seg ute i det offentlig tilgjengelige rom, i bo- og nærmiljøer. Vi er derfor svært glade for den støtten befolkningen gir til slik kunst- og kultursponsing, sier Ole Gunnar Selvaag.

5 nye skulpturer avdukes i ettermiddag (kl 16)
For noen år siden innledet Ole Gunnar Selvaag en internasjonal kunst- og skulpturkonkurranse tilknyttet Henrik Ibsens kjente mesterverk Peer Gynt. Verdens største skulpturelle beskrivelse av et helt teaterstykke er nå i ferd med å realiseres på Løren.

Dette skjer samtidig som at interessen for Ibsen er sterkt økende i hele verden. I ettermiddag kl 16 blir ytterligere 5 skulpturer i suiten avduket. Blant avdukerne er Jonas Gahr Støre, Magne Furuholmen, Ane Dahl Torp, mens Kåre Conradi er konferansier. Pressen er velkommen.

For nærmere informasjon om undersøkelsen, arrangementet og Peer Gynt Suiten:

Ole Gunnar Selvaag, konsernsjef i Selvaag – 95 02 67 60
Marit Albertsen, kunstkoordinator i Selvaag – 91 58 25 60
Beate Bustin Gardiner, informasjonskoordinator i Selvaag – 48 00 50 81
Morten Myrstad, informasjons- og kommunikasjonskontakt – 90 69 69 79
Magnus Brøyn, informasjons- og kommunikasjonskontakt – 90 96 50 35

Mer informasjon om Peer Gynt Suiten er også tilgjengelig på http://peergynt.selvaag.no


Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker