Semantix kjøper AAC Globals konferansetolking

​Semantix befester sin markedsledende posisjon innen forretnings- og konferansetolking ved å kjøpe AAC Globals konferansetolkingsvirksomhet.

– Etterspørselen etter profesjonell forretnings- og konferansetolking har økt kraftig de siste årene. Vi er derfor glade for at vi nå kunne kjøpe AAC Globals konferansetolking da dette betyr at vi vil kunne tilby de mest komplette tjenestene i forbindelse med internasjonale møter, sier Anna-Lena Rasch, adm. dir. ved Semantix i Sverige.

I forbindelse med globaliseringen og økningen i forretningsrelasjoner over grensene, ser stadig flere at man trenger profesjonelle språktjenestetilbydere for å kunne gjøre gode forretninger. For å lykkes med forretningene kan det noen ganger være viktig å få snakke sitt eget morsmål, slik at viktig informasjon og språklige nyanser ikke skal gå tapt. Semantix sine kvalifiserte tolker kan delta på store internasjonale konferanser så vel som svært viktige forretningsmøter.

– Vi er glade for å bli en del av Semantix og for at vi nå får mulighet til å bli enda større på forretnings- og konferansetolking, sier Ulla Petré, virksomhetsansvarlig for AAC Globals konferansetolking.

Mari Spetz, ansvarlig for forretnings- og konferansetolking hos Semantix, bekrefter at man nå sammen vil kunne tilby markedets mest komplette forretnings- og konferansetolkingstjenester.

– Vi får fantastiske utviklingsmuligheter gjennom kjøpet av AAC Globals konferansetolking, sier Mari Spetz.

– Semantix har utvidet sitt tilbud av språk- og kommunikasjonstjenester kraftig de siste årene som et direkte svar på kundenes forespørsler. Målsettingen er at kundene skal oppleve oss som et språkvarehus med spesialistavdelinger innen språk- og kommunikasjonstjenester, sier Anna-Lena Rasch.

Semantix har mer enn doblet virksomheten de tre siste årene. Hver dag utføres det over 2000 tolkeoppdrag i Sverige i regi av Semantix. Semantix oversetter også mer enn 500 000 ord per dag til alle verdens språk. Samtidig velger de store eksportbedriftene og myndighetene å bruke språkcoacher fra Semantix slik at medarbeiderne kan utvikle sine språkkunnskaper.

– Semantix går en svært spennende tid i møte, og vi ser fortsatt et stort potensiale på språk- og kommunikasjonsmarkedet, sier Lars Verneholt, partner hos Litorina.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Trond Høivik, Norgechef Semantix, +47 95 23 00 68, trond.hoivik@semantix.no

Lars Verneholt, Litorina, +46 733 86 92 07, lars.verneholt@litorina.se

Semantix 

Semantix er Nordens ledende leverandør av kvalifiserte språk- og kommunikasjonstjenester. Semantix tilbyr tolking, oversetting, kurs og skrivetjenester. Konsernet omsetter for over 300 MSEK og har rundt 170 ansatte samt over 6500 språkleverandører over hele verden. I Sverige har selskapet kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala og Umeå. I Finland har Semantix kontor i Helsingfors og Uleåborg. I Norge har selskapet kontor i Oslo, Stavanger, Trondheim og Hamar. I dagens Semantix finner vi erfaring og kompetanse fra en rekke velkjente mindre varemerker som alle har tatt med seg sin kjernekompetanse til Semantix, for eksempel innen juss, medisin og teknologi.

Litorina

Litorina, grunnlagt 1998, er et private equity-selskap som fokuserer på kjøp og indistruell utvikling av små og mellomstore bedrifter i Norden i nært samarbeid med ledelsen i de aktuelle selskapene. Litorina tilbyr bred og dyp kompetanse gjennom egen organisasjon, samt gjennom sitt nettverk av industrielle rådgivere. Litorina Capital Advisors AB agerer som investeringsrådgivere for Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, som nå investerer aktivt. Bak Litorina står flere langsiktige og velrenommerte institusjoner som sammen har investert ca. 2,3 MSEK i Litorinas tre fond. Les mer på www.litorina.se.

Tags:

Dokumenter og linker