Cryptzone forsterker sin stilling på SaaS-markedet i Norge ytterligere

Sammen med sin norske partner Jussystemer, har Cryptzone rodd i land en avtale med Ikomm på Lillehammer. Samarbeidet gjelder Cryptzones sikkerhetsprodukter overfor Ikomms flere enn 10 000 brukere.

Ikomm, som eies av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer, ble i august 2009 første selskap i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn Kontor (Grønn IT). Samarbeidet med Cryptzone er enda et skritt i denne satsingen. ‒ At vi nå har skrevet under nok en avtale om våre sikkerhetsprodukter i Norge, er meget positivt, sier Peter Davin, VD i Cryptzone. ‒ Vi ser på det som en erkjennelse at våre produkter lever opp til de kravene som stilles på det norske markedet for sikring av sensitiv informasjon. Oppmerksomheten rundt produktene våre har økt markant den siste tiden, og jeg ser store muligheter for flere og større avtaler de neste seks månedene. ‒ Vi har jobbet iherdig i tre år med å informere om og øke forståelsen for behovet for å sikre sensitiv informasjon på det norske markedet, samt hva som kreves for å leve opp til den norske personlovgivningen, sier Jussi Järvi, salgssjef hos Jussystemer. ‒ Nå begynner vi å se resultater av dette arbeidet; både forståelsen og behovet har økt markant, samtidig som flere og flere bedrifter kontakter oss for å få hjelp med å sikre sensitiv informasjon. Ikomm Ikomm har i dag 45 medarbeidere, der majoriteten av de ansatte har lang erfaring og kunnskap med IKT-løsninger. Ikomm er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, og dekker derfor hele verdikjeden fra konsulent og rådgivingstjenester til drift og på‒stedet-tjenester. Fra driftssenteret på Lillehammer driftes 10 000 brukere, 3 200 PC-er/klienter fordelt på 150 lokasjoner, hvorav 6 000 bruker e-post.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker