EUROPAKOMMISJONEN GODKJENNER BRILIQUE (TICAGRELOR-TABLETTER)

Europakommisjonen har gitt markedsføringstillatelse for Brilique (ticagrelor-tabletter), som forhindrer aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ACS). Avgjørelsen kommer som følge av den positive tilbakemeldingen fra Committee for Medicinal Products for Human Use den 23. september, og gjelder for de 27 medlemslandene i EU og EØS. I Norge vil normalt en nasjonal markedsføringstillatelse foreligge 30 dager etter europakommisjonens godkjenning.

– Det gleder oss at Brilique har fått regulatorisk godkjenning i Europa, og vi tror dette vil bli et godt valg for leger som søker en mer effektiv platehemmende behandling enn klopidogrel for å redusere risikoen for hjerteinfarkt og kardiovaskulære dødsfall blant ACS-pasienter,” sier David Brennan, Chief Executive Officer i AstraZeneca.
Nå som Brilique er godkjent, vil AstraZeneca samarbeide med de rette helseinstanser, Statens legemiddelverk og klinikere for å bringe legemiddelet ut til pasientene så raskt som mulig.

Majoriteten av Brilique-lanseringene som er påregnet i EU i 2011, kommer til å finne sted i årets siste halvdel. Dette er på grunn av forhandlinger rundt prising og refusjoner.

Akutt hjerteinfarkt forekommer blant ca 12 000 nordmenn i året i følge Legetidsskriftet (2010). Det er ca 3400 dødsfall med hjerteinfarkt som årsak hvert år (SSB). På tross av dagens behandlingsmuligheter for ACS, viser statistikken at inntil 15 prosent av pasientene dør innen ett år etter sine kardiovaskulære hendelser.[1]

Kontakt:

Kristian Sjöholm, Mobile +46 73 335 14 26

Nordic PR Manager

 

Om BRILIQUETM 

Brilique (Ticagrelor) er en direktevirkende P2Y12 reseptor-antagonist i en kjemisk klasse som kalles cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidiner (CPTP-er). Ticagrelor er den første reversibelt bindende orale ADP reseptor-antagonisten.

Brilique er en reseptbelagt oral platehemmende behandling som skal tas sammen med acetylsalisylsyre (ASA), og brukes for å forhindre aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutte koronarsyndromer (ustabil angina, NSTEMI eller STEMI, inkludert pasienter som behandles medisinsk og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller koronar bypass (CABG).

Brilique er et varemerke i AstraZenecas firmagruppe.

 

Om ACS

ACS er en paraplybetegnelse for tilstander som kommer av en kraftig reduksjon i blodtilførselen til hjertemuskelen. Slike tilstander spenner fra ustabil angina (ikke-remitterende brystsmerter som kan føre til hjerteinfarkt) til hjerteinfarkt (myokarialt infarkt, eller MI):

  • STEMI (ST-elevert MI) er en type hjerteinfarkt der koronararterien er fullstendig blokkert av en blodpropp, og som et resultat av dette vil de delene av hjertet som får blod tilført via denne arterien begynne å dø. 
  • UA/STEMI (Ustabil angina/Non-ST-elevert MI) er en type ACS der en blodpropp delvis sperrer en arterie, og resultatet er at de delene av hjertemuskelen som forsynes med blod via denne arterien, dør eller står i fare for å dø. 

 

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et globalt og innovasjonsdrevet biofarmasøytisk selskap med hovedfokus på forskning, utvikling og kommersialisering av reseptbelagte medisiner. Som markedsledende i medisinering av gastrointestinale, kardiovaskulære, nevrovitenskapelige, respiratoriske og betennelsesdempende, onkologiske og smittsomme sykdommer, genererte AstraZeneca en global inntekt på 32,8 milliarder i 2009. For mer informasjon, gå til: www.astrazeneca.com

 

[1] GRACE registry, as analyzed in: Fox et al. JAMA. 2007; 297 (17); 1892-1900.

Tags:

Abonner