Viktig milepæl nådd i kartleggingen av gener involvert i multippel sklerose (MS)

Identifisering av 80 gener som medvirker i utviklingen av MS kan legge grunnlaget for ny forståelse av sykdommen og utvikling av nye legemidler.

Serono, verdens tredje største bioteknologiselskap, bekjentgjorde i dag at forskere ved Serono Genetics Institute (SGI) har nådd en viktig milepæl i identifiseringen og utviklingen av et register over gener involvert i multippel sklerose (MS). For første gang innen dette sykdomsområdet har forskere ved SGI identifisert 80 gener som medvirker i betennelsesreaksjoner og nedbryting av nevrobaner som kjennetegner MS. Funnene er gjort etter en skanning av arvematerialet og sammenligning av genetisk profil hos 900 personer med MS og et tilsvarende antall friske i Sverige, Frankrike og USA. - Det er vanskelig å vurdere om dette er et stort gjennombrudd. Dette er den største studien av denne typen som er gjort til nå på MS. Kartleggingen Serono har gjort kan vise seg å være et meget nyttig arbeidsredskap i det videre, viktige arbeidet for å finne årsaksfaktorer til denne ofte invalidiserende sykdommen, sier overlege dr. med Hanne Harbo ved Nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus. Nasjonalt kompetansesenter for MS - Jeg synes det er riktig å møte nyheter som dette med konstruktiv skepsis. Vi skal ikke vente noen umiddelbare resultater i form av legemidler som revolusjonerer behandlingen, men det er spennende forskning. På sikt kan den gi oss viten som gjør oss i stand til å forstå, diagnostisere og behandle bedre - til beste for pasientene, sier overlege og daglig leder Kjell Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for MS. Forståelsen av MS’ genetiske aspekter vil styrke Seronos utvikling av nye legemidler. Proteiner som forskerne venter å identifisere, kan benyttes enten som angrepspunkter for legemidler eller selv inngå i legemidlene som utvikles. Håpet er at den genetiske kunnskapen skal gi grunnlag for en bedre forståelse av sykdommen, sikrere og mer effektive legemidler og potensielt en behandling i fremtiden som er mer skreddersydd den enkelte pasient. Arbeidet med å kartlegge genetiske egenskaper ved MS fortsetter. I løpet av 2006 venter Serono å være ferdig med programmet MS Whole Genome Scan. Om MS Multippel sklerose er en kronisk, inflammatorisk tilstand i nervesystemet. Blant unge voksne er MS den mest vanlige nevrologiske sykdommen som ikke er forårsaket av ytre hendelser. To av tre er MS-pasienter er kvinner. Det anslås at ca to millioner mennesker verden over er rammet av MS. Symptomene kan variere, men hyppigst er svekket syn, nummenhet i lemmer, koordineringsvansker og svekket muskelstyrke. Om Serono Genetics Institute Instituttet ble etablert i 1989 og ble slått sammen med Serono Group i 2002. Instituttet har 130 personer, hvorav de aller fleste er forskere. Ekspertisen som er bygget opp har gjort Serono Genetics Institute til Center of Excellence i human genetikk.