BRAVE Awards mottar nomineringer av hverdagens helter – de ulønnede pleiegiverne

Stockholm – 7. juni 2013 – BRAVE Awards mottar nomineringer for å løfte frem hverdagens virkelige helter: ulønnede pleiegivere som gir av seg selv på en meningsfull, oppofrende og uselvisk måte.

For første gang kan også nordmenn delta.

- Det er et privilegium for oss å kunne øke bevisstheten om hvilken viktig rolle pårørendes pleieinnsats spiller i samfunnet og gi en oppmerksomhet til personer som utrettelig arbeider for at deres kjære skal få en så høy livskvalitet som mulig. Deres pleieinnsats vitner om en enorm omsorg og oppofrelse, sier Mary Di Marzio, adm. dir. for Shires nordiske kontor i Danderyd.

BRAVE Awards, som er utviklet av det globale biolegemiddelselskapet Shire, er et internasjonalt utmerkelsesprogram som setter søkelyset på det viktige arbeidet som utføres av ikke-profesjonelle pleiegivere. Utmerkelsene deles ut for tredje gang, og i år deltar også Norden.

- Selv om vi i Norden ikke er så vant med denne type utmerkelser, så håper vi at dette blir mottatt positivt, og at vi får inn mange nomineringer fra de nordiske landene, sier Mary Di Marzio.

Opptil 20 nominerte vil motta utmerkelsen BRAVE Awards og summen på 10 000 dollar (eller tilsvarende i lokal valuta).

Nomineringsprosessen er enkel og skjer via et skjema på nettstedet www.ShireBRAVEAwards.com frem til den 30. juni. Prisvinnerne presenteres i november 2013 og kåres av en jury som består av personale fra Shire og eksterne eksperter på området.

En pleiegiver defineres som en person som frivillig og regelmessig pleier en annen person. Pleiegiveren kan være en slektning, nabo eller venn som gir tid, støtte og medfølelse til noen som ikke klarer seg på egen hånd. Pleiegiveren må ikke være yrkesperson eller motta noen formell betaling for sin innsats. Men sykepleiepersonell kan foreslå ikke-profesjonelle pleiegivere som kandidater. 19 land deltar: Australia, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sveits, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.

Det er ingen regler for hvilken type pleie som gis, og heller ikke for sykdom eller behandlingsområde. Den personen som blir pleiet, trenger ikke å bruke behandling eller legemidler fra Shire.

Mer informasjon om f.eks. vilkår, juridiske aspekter og personvern fås på www.ShireBRAVEAwards.com.

Spørsmål: Mary Di Marzio, adm. dir. for Shires nordiske kontor. Tlf.: 00 46 (0)8-544 964 00

Om Shire:

Shire arbeider på følgende terapiområder:

  • Atferdsrelaterte sykdommer
  • Gastrointestinale sykdommer
  • Sjeldne sykdommer
  • Regenerativ medisin

Shire har som mål å være ledende innen fremtidens sykepleie og skape verdier for pasienter, leger og beslutningstakere.

www.shire.com

NO/LO/RES/13/0019

Dokumenter og linker