Familjen Bengtsson vädjar till media

Sedan måndagen saknas Fabian Bengtsson, VD på SIBA. Familjen Bengtsson vädjar till media att visa respekt för deras integritet.

”Sedan i måndags saknas Fabian Bengtsson. Vi, hans familj, har full förståelse för att allmänheten har ett intresse av att följa utvecklingen av ärendet. Men i denna svåra stund känner vi att den stora mediabevakning som pågår ofta inkräktar på vårt privatliv, vilket ytterligare försvårar vår situation. Vi vädjar därför till media att visa medmänsklighet och respekt för vår integritet samt förståelse för vår önskan att inte figurera i media och vårt beslut att inte uttala oss. Såsom polisen informerade under presskonferens under tisdagen kan även deras arbete försvåras av den massiva mediabevakningen.” /Familjen Bengtsson

Dokumenter og linker